Michaela Svrčková: MSC dlouhodobě těží z firemní kultury, která věří v lidi a v lokální týmy

Michaela Svrčková: MSC dlouhodobě těží z firemní kultury, která věří v lidi a v lokální týmy

Námořní doprava se v současné době musí vypořádávat s mnoha potížemi. Jak na tuto situaci reaguje společnost MSC Mediterranean Shipping Company a jak za těchto podmínek funguje její české zastoupení, o tom jsme hovořili s Michaelou Svrčkovou, ředitelkou české a slovenské pobočky MSC.

Námořní doprava se v současnosti potýká se řadou komplikací. Jaký dopad na vaše podnikání má nedostatek volných kontejnerů a prodlevy v přístavech?

Samozřejmě nás to jako agenturu rejdaře postihlo. Negativně v tom smyslu, že naše práce výrazně vzrostla a je mnohem komplikovanější; nárůst na jednu položku práce činí 30 až 35 procent. Nemůžeme používat nějaká zajetá pravidla, protože dochází k neustálým změnám. Pokud se dnes něco stane v Číně, důsledek pocítíme i tady a vypořádáváme se s tím pak řadu měsíců. A stejně tak je tomu, když se něco stane v Americe. Vše se přelévá z jednoho konce světa na druhý, takže pro nás je poslední rok a půl operativně nejnáročnější období, jaké jsme kdy zažili.

Je však fér zmínit, že to má i pozitivní stránky, a to v oblasti příjmů, které také výrazně vzrostly, což nás motivuje. Rejdaři všeobecně v posledních čtvrtletích své příjmy zvýšili, a to bez ohledu na rostoucí náklady. My jako MSC jsme známí tím, že nepublikujeme konkrétní čísla. Dá se však vycházet z úvahy, že pokud se daří všem kolem nás, daří se dobře i nám.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se dá očekávat, že narušení dopravních toků bude pokračovat. Jaká přijímáte opatření, abyste tyto komplikace co nejvíce eliminovali a zajistili zákazníkům potřebné kapacity?

Trh to nevidí, ale rejdaři po celou tu dobu přijímají mnohá opatření. Dnes již neexistuje tzv. idle capacity. Rejdaři vložili neuvěřitelné množství tonáže do všech linek, přesouvají velké lodě na větší linky, malé na menší, Amerika je pravidelně posilována extra loadery, kterou jsou nyní nákladově velice náročné, protože dnes je každý pronajímá za obrovské peníze. Rejdaři se snaží být více efektivní, ale těžko dosáhnete efektivity, když před přístavem čekáte místo jednoho dne tři týdny, když můžete naložit jen v určitém časovém slotu či se do přístavu vůbec nedostanete.

V určité fázi ani nemá smysl přidávat další lodě, protože tím se pouze prodlužují fronty v přístavech. Řešení spočívá v posílení infrastruktury ve vytížených destinacích.

Podstatná věc je, což si asi trh v Česku čsto neuvědomuje, že když se nám podaří vyřešit situaci na moři, je zde zcela nepřipravená následná infrastruktura. Nejde jen o přístavní terminály, ale především o intermodální infrastrukturu, která byla nedostatečná již v době, kdy vše fungovalo; nyní je již naprosto nedostačující. To však nelze vyřešit ze dne na den, to je záležitost na desítky let.

Může být jedním z řešení, které v současné době zrychlí odbavení v přístavech, třeba větší digitalizace a standardizace předpisů?

Toto je v našem oboru téměř pole neorané a cokoliv se v této oblasti stane, bude přestavovat progres. Současná doba vedla v našem odvětví k jedné pozitivní věci, a to k většímu důrazu na digitalizaci. Tento proces se i v našem tradičním odvětí během letošního a loňského roku urychlil a každý rejdař má nějaké prostředky jako booking on‑line apod.

Bohužel, celní oblast, státní správa je v tomto naprosto pozadu a je tam obrovský prostor pro zlepšení.

Jak byste zhodnotila působení českého zastoupení a jak na současnou situaci v námořní dopravě reagují čeští a slovenští zákazníci? V čem spatřujete hlavní výzvy pro váš tým?

Největší výzvou je vydržet současnou situaci a vše dobře zvládnout. Momentálně to pro nás znamená pracovní dobu dvanáct hodin denně plus víkendy, jedeme v tom už rok. Je to opravdu náročné a já mám obrovský respekt vůči lidem v mém týmu, protože to, co oni předvádějí v této době, jak jsou výkonní, to žádná jiná firma nemá. Patří jim obrovský dík, protože je to nyní velice obtížné a bez nich bychom to nezvládli.

Společnost MSC je stále vnímána především jako rejdař. Nabízíte však i komplexní služby, včetně železniční dopravy. Vidíte rozšiřování přeprav po železnici jako dlouhodobější strategii, nebo spíše jen jako dočasné řešení současných komplikací v námořní kontejnerové dopravě?

My jsme jednoznačně rejdařská firma, ale již před lety náš majitel, pan Gianluigi Aponte, akceleroval potřebu prodloužit naši službu z moře i na zem. Takže již roky se soustředíme na budování intermodálních cest. A máme štěstí, že se nám v tomto dostává podpory z naší centrály v Ženevě. Již před pandemií jsme měli plán pro náš region, podle kterého postupujeme. Letos jsme založili dceřinou společnost Medlog Czech Republic, která má právě za úkol podpořit budování těchto intermodálních cest a logistických a přidružených služeb pro rejdaře MSC, případně i pro někoho jiného, pokud to bude dávat smysl. Prostě pokusit se vyplnit díry na trhu.

Přihlásili jste se také k dekarbonizaci námořní dopravy. Nebude to za současné situace, kdy prudce rostou ceny, znamenat další zdražení dopravy?

Pro nás je to velké a důležité téma. Jistě, jsou s tím spojené další vícenáklady, ale touto cestou jsme se vydali již před lety, a to i v dobách, kdy námořné bylo výrazně nízké a další náklady byly pro mnoho rejdařů téměř likvidační.

Je dobře, že je stále více firem, které se k tomuto programu přihlašují. Neděláme to pro sebe, ale pro naše děti a pro budoucnost. Možností bude asi více, ostatně jako ve všem, ale já jednoznačně v tuto cestu věřím a podporuji ji. I naše agentura má v této oblasti určité úkoly, ale největší kroky podniká centrála v Ženevě.

Ceny rejdařů výrazně rostou a ozývají se i názory, že je to v důsledku přílišného monopolu, případně i dohod mezi rejdaři. Navíc záběr rejdařů se rozšiřuje také do oblastí, které byly dříve doménou speditérů. Jak na takové výhrady zákazníků, pokud jste je zaznamenali, reagujete?

My jako MSC na toto moc nenarážíme. Rejdaři mají zakázáno spolu komunikovat a dá nám hodně práce, abychom se ujistili, že naše poplatky nejsou pojmenované stejně jako poplatky našich konkurentů a pod. MSC je na toto velice citlivé. Procházíme pravidelně časově náročnými školeními a dbá se na to, abychom toto téma chápali. Samozřejmě, je logické, že když se pohybujete na nějakém trhu, máte zhruba představu, jak trh vypadá.

Zřejmě jste ale svou otázkou cílil na vytlačování některých subjektů z dopravního řetězce. To se nás však netýká, protože společnost MSC je známá tím, že hodně spolupracuje se speditéry. Největší procento našich zákazníků představují právě speditéři. Samozřejmě, máme také několik velkých BCO, například z Koreje či z automobilového průmyslu. Ale jednoznačně naším core segmentem jsou speditéři. A to z mnoha důvodů.

Speditér má dobré znalosti a to nám umožňuje efektivně komunikovat a spolupracovat tak, že to vyhovuje oběma stranám. Osobně na stoprocentní spolupráci s přímými klienty nevěřím. Jistě, někde to dává smysl a někteří klienti mají i sami integrovanou logistickou službu, která zastupuje speditéra. Obecně však speditéři poskytují typ služby, který rejdař neumí.

Co se přirozeně děje v posledních letech je to, že rejdaři protahují svou službu až k intermodálnímu depu uprostřed země. Je to logické, protože to, co nabízíme, je doprava. To již umíme nejen po moři. Každý z našich konkurentů volí jinou strategii. Například jeden se rozhodl být spíše než rejdařem logistickým providerem. Neumím posoudit, která strategie je lepší, to ukáže čas. Osobně však věřím v tradiční hráče a v to, že speditéři a rejdaři mohou vedle sebe žít, mohou si navzájem pomáhat a poskytovat klientovi balíček služeb, které on potřebuje. Jistě, byznys modely a cesty mění a je třeba se tomu přizpůsobit, to je součást přirozené evoluce. Ale stále je pro nás cílem spokojený klient a ten je většinou z řad speditérů.

Společnost MSC získala letos ocenění za Nejlepší přepravní linku Asie – Evropa. A v posledních dvou letech získala toto ocenění za relaci Asie – Afrika. Z toho lze usuzovat, že i přes komplikace v transkontinentální dopravě se vám daří poskytovat služby, které převyšují nabídku vaší konkurence…

To, z čeho my jako MSC těžíme, je, že naši majitelé nastavili firemní kulturu, která věří v lidi. Věří v lokální týmy, v posilování těchto týmů a spatřuje velkou hodnotu v kontaktu člověka s člověkem. Věříme v digitalizaci, i my jsme se tímto směrem vydali, ale pořád nejvyšší hodnotu pro nás má člověk. Nikdy jsme nepřesouvali velké činnosti jinam ani neminimalizovali týmy. Ano, také jsme byli nuceni zvyšovat produktivitu a měli jsme těžké roky, ale ty core týmy zůstávaly. A paradoxně, současná situace úlohu člověka ještě více posílila. Sice jsme se v určitou dobu všichni přesunuli domů, ale ta hodnota, že dva lidé spolu hovoří, je nezaměnitelná. Není na světě stroj, který to nahradí. Digitalizace neznamená méně pracovních míst, znamená jen šikovnější místa, která budou ku prospěchu lidí. Dnes máme týmy, kterým mohu klienti zavolat, a je to dobře, protože právě to lidé potřebují. Dnes více než kdykoliv předtím.

Chci poděkovat našim pracovníkům. Jsou v těžké situaci, protože klienti a dodavatelé na ně dnes nejsou zrovna nejpřívětivější, protože jsou sami pod tlakem. A vedle toho všichni fungují doma jako rodiče, někdy i jako zdravotníci, mnozí z nás se stali na dlouhou dobu učiteli. Není to vůbec jednoduché. A vše jsme ustáli se ctí. Mám velké štěstí, že mám ten nejlepší tým, jaký mohu mít. Ráda bych lidem v jejich práci ulevila, ale vypadá to, že vše bude zase komplikovanější. Ale to pro všechny, nejsme v tom jediní.

Milan Frydryšek

Foto: MSC

spinner