Michaela Svrčková: Cílem MSC je zajistit pro zákazníky vždy to, co právě potřebují

Michaela Svrčková: Cílem MSC je zajistit pro zákazníky vždy to, co právě potřebují

Společnost MSC Mediterranean Shipping Company je nejen předním rejdařem, ale stále více proniká i do dalších segmentů trhu, aby mohla zákazníkům nabídnout spolehlivé a komplexní služby. Michaela Svrčková, ředitelka české a slovenské pobočky MSC, nám přiblížila, jak se tyto aktivity vyvíjejí a co za tímto úspěchem stojí.

MSC už není jen námořní společností, ale rozšiřuje svůj záběr i do dalších odvětví dopravy…

Námořní doprava je ústředním prvkem umožňujícím celosvětové obchodování a vždy se soustředíme na to, abychom našim klientům nabídli služby, které potřebují k úspěšnému provozování svého podnikání a dopravení svého zboží ze zámoří. Je dobře známo, že 80 procent objemu mezinárodního obchodu se zbožím se přepravuje po moři. Nicméně místo původu a určení nákladu může být kdekoli ve vnitrozemí. Abychom mohli lépe sloužit našim klientům, zvládat vnitrozemskou logistiku od dveří ke dveřím, byla investice do multimodálních řešení logickým krokem, který umožní zvýšit výkonnost a efektivitu dodavatelského řetězce.

Intermodální přeprava je nyní hlavním zaměřením společnosti MSC a my do této oblasti nadále významně investujeme. Naše rychle se rozvíjející síť silniční, železniční a lodní dopravy nabízí zákazníkům po celém světě flexibilnější, efektivnější a udržitelnější způsob přepravy nákladu ve vnitrozemí. Pokračujeme také v investicích do flexibilních a inovativních řešení skladování a distribuce. Prostřednictvím naší celosvětové sítě intermodálních dep a případně skladovacích zařízení můžeme nabídnout logistické služby doortodoor – zákazníci tak mohou přepravovat náklad z jakéhokoli místa na světě. V kombinaci s našimi službami námořní a vnitrozemské přepravy mohou zákazníci zjednodušit svůj dodavatelský řetězec a využívat bezproblémové komplexní služby. V některých zemích jsme se pro poskytování této komplexní nabídky spojili s dalšími partnery, v jiných jsme investovali a vybudovali vlastní zařízení, abychom mohli poskytovat služby v kvalitě, kterou naši klienti vyžadují. Prostřednictvím naší logistické divize MEDLOG jsme investovali do vozidel a intermodálních skladů, někdy proto, že tyto komponenty v dané části dodavatelského řetězce chyběly, jindy prostě proto, že jsme se stávající infrastrukturou nemohli poskytovat služby, které naši zákazníci požadovali.

Víme, že se jedná o velmi konkurenční segment, a spolupracujeme se zkušenými partnery po celé Evropě, abychom trhu nabídli co nejlepší lepší služby. Naše skupina vždy prokazovala silnou schopnost přizpůsobit se a vytvořit řešení ve skutečně krátkém čase. Když vidíme problémy, snažíme se přicházet s inovativními řešeními a investicemi, které našim klientům umožňují bezproblémově přepravovat náklad z bodu A do bodu B.

Jak v současné době fungují dodavatelské řetězce a námořní doprava?

Posledních několik let nás výrazně ovlivnilo. Nyní je situace lepší, ale odvětví stále není na takové úrovni, na jakou byl trh zvyklý před pandemií covid19. A myslím si, že bude nějakou dobu trvat, než se zotaví, protože celkový trh ovlivňuje mnoho segmentů a rejdaři jsou jen jedním z nich. Lodní společnosti chtějí zlepšit spolehlivost pro zákazníky, ale žádná jednoduchá řešení nejsou za rohem, protože nás také výrazně ovlivňují přetížené přístavy, nedostatečná vnitrozemská infrastruktura atd. Děláme co můžeme, abychom zmírnili provozní zátěž, včetně úpravy kapacity a velikosti plavidel a řízení harmonogramů v případech, kdy lodě uvíznou a čekají na vplutí do přístavů. Upravili jsme také stávající služby, zavedli nové a také důsledně spolupracujeme se zákazníky, abychom hledali konstruktivní dialog a nalezli nejlepší možná řešení. Samozřejmě nás dnes hodně ovlivňuje situace na Ukrajině, v Číně a rostoucí inflace. Neustále sledujeme trh a upravujeme naši nabídku tak, abychom poskytovali správné služby na správném místě a ve správný čas a vyhovovali našim zákazníkům. Vnějších faktorů je opravdu mnoho a není možné, aby se vše najednou srovnalo.

Vaše společnost MEDLOG je jedním z provozovatelů nově otevřeného terminálu v Mošnově. Co si od své přítomnosti na tomto místě slibujete?

Investice, jako je tato, jsou velmi náročné, ale zároveň jsou pro tento region strategicky velmi důležité. Propojení České republiky, Slovenska a Polska s přesahem do většiny přístavů je velmi zajímavé, protože v celé této oblasti je mnoho zákazníků a naše přítomnost v tomto terminálu nám umožní poskytovat potřebné služby pro naše klienty.

Můj názor je, že nelze říkat trhu, co má dělat. Mnohem efektivnější je umožnit mu, aby se vyvíjel tak, jak potřebuje, a být mu při tom nápomocen. A Terminál Mošnov může být jedním z dalších prvků, které nám a našim klientům v tom pomohou.

V poslední době se o MSC hodně mluví v souvislosti s leteckou dopravou…

Koncem září letošního roku jsme oznámili, že MSC vyvíjí nové řešení pro leteckou nákladní dopravu, které začneme nabízet od začátku roku 2023.

Máme dohodu na čtyři nákladní letadla, z nichž první bude dodáno ve 4. čtvrtletí letošního roku. Je to vzrušující novinka, kterou hodnotíme velmi pozitivně, a doufáme, že brzy budeme trh dále informovat.

To vše ale nelze dělat bez kvalifikovaného personálu…

To, v co věříme, že práce s lidmi má smysl, se neustále potvrzuje. Naše nedávná zkušenost zde v České republice je taková, že i v době, kdy jiné společnosti měly nedostatek zaměstnanců, u nás zůstával počet zaměstnanců zcela konstantní. To nám hodně pomohlo, zejména v letošním roce.

Neustále se rozšiřujete. Je vůbec možné takovou expanzi dnes personálně pokrýt?

Trh práce se k lepšímu příliš nezměnil a je obtížné najít nové lidi. Lidské zdroje jsou v současné době obtížné téma pro každou firmu, nejen pro nás. Vždycky jsme si svých zaměstnanců vážili a naši lidé byli středobodem našeho podnikání. To nám v posledních letech pomohlo, protože v době, kdy jsme potřebovali více zaměstnanců, jsme již měli základnu a nemuseli jsme rozšiřovat pracovní sílu tak výrazně jako ostatní.

V Praze a Bratislavě jsme atraktivním zaměstnavatelem a spolupracujeme se školami a univerzitami, což se nám vyplácí. Snažíme se být pro mladé lidi zajímaví, dáváme jim nahlédnout do fascinujícího světa globálního obchodu a pracovních příležitostí v něm a chceme se od nich učit i pomáhat jim učit se od sebe navzájem.

Snaha o dekarbonizaci se nevyhýbá ani námořní dopravě. Jak k tomuto tématu přistupujete?

Opatření v oblasti klimatu jsou globálním imperativem, který vyžaduje kolektivní akci, a MSC jako přední společnost hraje v dekarbonizaci logistiky klíčovou roli. Spolupráce napříč dodavatelským a hodnotovým řetězcem je klíčová pro umožnění investic potřebných k dekarbonizaci, jakož i pro urychlení řešení ve velkém měřítku.

Máme jasný cíl a jsme hrdí na to, že jednáme zodpovědně a spolupracujeme s našimi zúčastněnými stranami při hledání řešení globálních výzev dneška a nových trendů, které ovlivní naše podnikání a svět, v němž budeme my a naše děti žít v příštích letech a desetiletích. Více informací o našem přístupu k udržitelnosti najdete na našich webových stránkách: www.msc.com/sustainability.

Na konci roku se často kladou dotazy na novinky v příštím roce. Ale u MSC se něco nového děje neustále…

V současné době máme rozpracovanou spoustu projektů, které jsme zahájili v letošním roce nebo dokonce v roce předchozím. Ale jedna věc je něco rozjet a druhá dotáhnout to do konce. Musíme se ujistit, že se investice, které děláme, vyplatí a že i nadále zajistíme budoucnost pro naše lidi.

Pokud se zaměříme pouze na české a slovenské zastoupení, co pokládáte v poslední době za největší úspěchy?

Samozřejmě musím zmínit úspěšné spuštění společnosti MEDLOG Czech Republic. Přestože se jedná z dnešního pohledu o startup, dynamicky se rozvíjí. A opět je to možné jen proto, že za tím vším stojí skvělý tým lidí, kteří vědí, jak na to, a dávají do toho srdce.

Mít takové lidi je hlavním klíčem k úspěchu. Kromě aktivit společnosti MEDLOG se neustále věnujeme také regionálním projektům naší centrály, rozvoji jadranských přístavů a intermodální dopravy, ale i menším projektům, které jsou pro nás v souhrnu také důležité.

Kolik máte nyní zaměstnanců?

Pro MSC Česká republika a Slovensko jich pracuje asi 100 a pro MEDLOG v rámci České republiky asi 50.

K tomu je ale třeba připočítat řidiče a nyní i zaměstnance terminálu. Máme také pracoviště v Praze, která zajišťují některé činnosti pro německou a rakouskou pobočku, čímž vznikla další pracovní místa.

Takže celkový počet se již blíží dvěma stovkám. Všeobecně v rámci skupiny MSC zaměstnáváme po celém světě více než 150000 lidí, z toho přes 70000v divizi MSC Cargo – ta zahrnuje MSC, MEDLOG a TiL.

Milan Frydryšek

Foto: MSC

spinner