Luka Koper vloni pokračoval v rozsáhlých investicích

Luka Koper vloni pokračoval v rozsáhlých investicích

Slovinský přístav Koper je regionálním lídrem v překladu kontejnerů, automobilů i dílů pro automobilový průmysl. Klíčovým prvkem pro udržení konkurenceschopnosti je proto rozšíření kapacity kontejnerového terminálu. V rozhovoru pro Dopravní noviny to nezapomněl zmínit Ivan Perić, nový zástupce přístavu Luka Koperu pro ČR a Slovensko se sídlem v Praze.

Pandemie covidu‑19 ovlivnila globálně celou ekonomiku, zvláště pak výrobu vozidel. Jaké jsou vaše ekonomické výsledky za rok 2020?

Navzdory pandemii koronaviru dosáhla přístavní společnost Luka Koper v loňském roce solidních hospodářských výsledků. Přístav Koper byl i v době pandemie v běžném provozu a poskytoval svým zákazníkům všechny služby. Podle předběžných neauditovaných údajů jsme v roce 2020 dosáhli obratu 206 milionů EUR, což je o 8 procent méně než v roce 2019. Objem překladu námořního zboží se meziročně snížil o 14 procent na 19,5 milionu tun. Důvod, proč příjmy klesly méně než objem překladu, je ten, že se nám daří nabízet další služby a zefektivňovat překlad kontejnerů. Efekt pandemie byl tak menší než v řadě jiných evropských přístavů. Kontejnerový segment zůstal víceméně stabilní, téměř na úrovni roku 2019. Pokles překladu automobilů byl v roce 2020 u nás výrazně nižší ve srovnání s některými středomořskými přístavy. Koper si udržel pozici jedničky ve Středozemním moři a páté místo mezi všemi evropskými přístavy, pokud jde o objem překladu pro automobilový průmysl.

Říká se, že „krize je příležitost začít jinak“.Získali jste v loňském roce v tomto směru nějakou novou inspiraci pro trvale udržitelný rozvoj?

Navzdory – nebo právě díky – pandemii jsme v roce 2020 pokračovali v programu rozsáhlých investic, protože očekáváme, že po odeznění koronavirové krize přijde oživení provázené nárůstem objemů zboží. Vloni jsme investovali 68 milionů EUR, což je o 74 procent více ve srovnání s rokem 2019. Byly to investice převážně do infrastruktury a vybavení pro odbavení kontejnerů a automobilů. Pokračujeme také v realizaci ekologických projektů a programů sociální odpovědnosti. V roce 2020 jsme uzavřeli veřejné výběrové řízení na řešení dopadu emisí z přístavních aktivit na místní obyvatele. Díky spolufinancování dostali obyvatelé lokalit v okolí přístavu příspěvky na úpravy domů a jejich okolí, primárně šlo o protihluková opatření.

Na sklonku roku 2020 zahájil operátor PKP Cargo International pravidelné intermodální spojení mezi přístavem Koper a mělnickým terminálem. Jak tato služba rozšířila obchodní příležitosti?

Většina přímých vlaků provozovaných mezi Koperem a Českou republikou směřovala pouze na Moravu a do Slezska, na Ostravsko, zatímco zbytek českého trhu byl pro Koper dosažitelný přes síť terminálů a služeb společnosti METRANS. Zavedení nového přímého železničního spoje Mělník–Koper přineslo další příležitosti, zejména pro českou část České republiky. Ta získala přímé napojení k Jadranu a tím i přístup k navazujícím přepravám do Středomoří i dále za Suezský průplav. Očekáváme, že objemy přeprav na této trase budou letos dále stoupat.

Jak pokračují práce na rozšiřování kontejnerového terminálu? Oznámili jste dokončení v roce 2022…

Kapacitní rozšíření kontejnerového terminálu je klíčovým prvkem pro udržení a posílení konkurenceschopnosti přístavu v kontejnerovém segmentu. Vše pokračuje podle plánu. První fáze, kterou je prodloužení nábřeží o 100 metrů, by měla být dokončena letos v létě, další plochy pro uložení kontejnerů budou k dispozici v polovině roku 2022.

Pavel Víšek

Foto: Luka Koper

spinner