Dohoda o odškodnění kvůli havárii v Suezu se zřejmě blíží

Dohoda o odškodnění kvůli havárii v Suezu se zřejmě blíží

22.6. - Klub P&I ve Spojeném království a další pojistitelé jsou blízko dohodě s úřadem pro Suezský průplav (SCA) o odškodnění v důsledku uvíznutí Ever Given z března tohoto roku. Na základě jednání s SCA zúčastněné strany požádaly egyptský soud, aby odložil příští slyšení na 4. července ve prospěch ukončení jednání.

Britský P&I k tomu uvedl: „Během jednání byl předložen návrh, o němž jsme přesvědčeni, že splňuje všechny požadavky suezské strany. Vlastník a jeho pojistitelé si v průběhu dnešního (nedělního) jednání vyžádali a potvrdili u Ismailia Economic Court of First Instance, že si přejí odročit jednání, aby bylo dosaženo konečného a smírného řešení, které uspokojí všechny strany.”

Toto oznámení přišlo pět dní poté, co pojistitelé vydali prohlášení potvrzující, že vedou „vážná a konstruktivní“ jednání s SCA ohledně incidentu Ever Given.

Výše kompenzace sice nebyla zveřejněna, bude však pravděpodobně vyšší než původní částka 150 milionů USD, kterou nabídl britský P&I Club, a nižší než 600 milionů USD, které požadoval SCA. Jeden odborník odhadl přibližné náklady na odstranění plavidla na téměř 200 milionů USD.

„Plus ztráta průplavného u lodí odkloněných přes CGH, a máme to doma, vážení. Pokud se částka vyšplhá řekněme na 400 milionůn, tak proti ní bude do GA stát momentální hodnota plavidla (200 milionu) a nákladu (cca 900 miionů až 1 miliarda), tudíž GA příspěvek by mohl být okolo 35 %. Uvidíme...,“ komentoval situaci Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

(SSL)

Foto: SCA

spinner