Britská vláda chce změnit kontrolní postupy v Severním Irsku

Britská vláda chce změnit kontrolní postupy v Severním Irsku

27.7. - Spor mezi vládou EU a Spojeného království o kontrolu zboží v severoirských přístavech se stále vyostřuje. Protokol o Severním Irsku, který je součástí Smlouvy o vystoupení z EU, vytváří nepřijatelně obtížnou přepravu zboží z Anglie, Skotska a Walesu do Severního Irska, uvádí se ve vládním dokumentu, zveřejněném 21. července. Premiér Boris Johnson chce vyjednat „významné změny“ protokolu s EU a jinak hrozí, že přepíše jeho části podle článku 16 protokolu.

Důležitým cílem Britů je, aby se muselo kontrolovat pouze zboží, které je určeno pro Irsko nebo vnitřní trh EU. Místopředseda Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím Maroš Šefčovič uvedl, že Komise je připravena hovořit o britských návrzích a pokračovat v hledání „kreativních řešení“ pro fyzické kontroly, které jsou v zájmu každého v Severním Irsku. „Nebudeme však souhlasit s žádnými renegociacemi protokolu,“ zdůraznil Maroš Sefčovič. Poukázal na to, že protokol byl iniciován vzájemnou dohodou o udržení míru v Severním Irsku, zabránění hraničním kontrolám mezi Severním Irskem a Irskem a ochraně vnitřního trhu EU před dovozem nebezpečných nebo neoprávněných produktů.

„S novou strategií britská vláda de facto ruší Severoirský protokol,“ uvedla Anna Cavazzini, předsedkyně Výboru pro vnitřní trh v Evropském parlamentu. "Důsledky protokolu o Severním Irsku byly vládě Borise Johnsona zcela jasné, když byla podepsána dohoda s EU. Je to známka politického neúspěchu; jak se často stává a jak můžete vidět, vláda slíbila lidem během brexitu modré z nebe - a tato konstrukce lží se nyní kousek po kousku hroutí". EU by měla reagovat „vytrvale, ale ne arogantně“, doporučila Anna Cavazzini. Provádění Severoirského protokolu je základem dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím. V souvislosti s dohodami by však Komise měla být otevřená pragmatickým řešením současných celních problémů.

Boris Johnson uvedl, že když souhlasil s protokolem, předpokládal, že bude použit bez ohledu na konkrétní situaci v Severním Irsku. To je zásadní nejen kvůli obchodu a ekonomice, ale také kvůli citlivým otázkám týkajícím se politiky a národní identity. Mezitím však vyšlo najevo, že protokol nefunguje podle očekávání, uvedl Johnson a znovu obviňoval EU z jejího „nepružného“ postoje.

Podle vládního dokumentu by dovozci museli podávat celní prohlášení bez ohledu na to, zda zboží zůstalo v Severním Irsku či nikoli. Každý den se vydává více než 300 dovozních povolení pro produkty živočišného původu. V důsledku toho došlo k přerušení dodavatelských řetězců a existenci společností ohrožují rostoucí náklady. Nejméně 200 britských společností již přestalo zásobovat Severní Irsko a severoirské supermarkety stáhly určité zboží. Zatímco 30 procent severoirských společností hlásilo pokles vývozu na britský trh, irský vývoz do Severního Irska byl v květnu o 50 procent vyšší než v květnu 2018. To vše již vedlo k ekonomickým problémům i politickým nepokojům a rostoucímu odporu vůči protokolu v Severním Irsku. Johnson již vidí v článku 16 protokolu podmínky, které umožňují nejen EU, ale i Velké Británii přepsat části protokolu, pokud jeho ustanovení povedou k „významným ekonomickým, sociálním nebo environmentálním obtížím nebo k posunu obchodních toků“. Poté mohou být přijata „jednostranně vhodná ochranná opatření“. Johnson uvedl, že prozatím nechce tento krok učinit. „Věřím, že stále existuje možnost dohodnout se s EU na nové rovnováze při uplatňování protokolu.“

Uvádí se, že bude třeba najít způsob, „aby úplná celní a fytosanitární kontrola (SPS) byla uplatněna pouze na zboží určené pro EU.“ Velmi podrobné návrhy, jak to lze spolehlivě zajistit, nelze v 22stránkovém dokumentu najít. Jakákoli britská společnost, která vypravuje zboží do Severního Irska, by měla deklarovat, zda je určeno pro Severní Irsko nebo Irsko, navrhuje Londýn. Měly by být nadále možné kontroly PLC založené na individuálních posouzeních rizik. V případě živých zvířat a některých rostlin jsou Britové také připraveni přijmout kontroly. V zájmu ochrany vnitřního trhu EU si pak Londýn dokáže představit jasnější pravidla pro označování výrobků, rozsáhlou výměnu údajů s EU a Irskem, užší spolupráci v oblasti dozoru nad trhem a zvyšování povědomí maloobchodníků. „Jsme také připraveni přijmout zákony, které stanoví sankce pro britské společnosti, které se snaží dostat na trh EU nepovolené zboží,“ uvádí se v příspěvku.

(SSL ČR)

Foto: Belfast Harbour 

spinner