Společnost dnata získala certifikaci IATA pro environmentální řízení

Společnost dnata získala certifikaci IATA pro environmentální řízení

24.9. - Společnost dnata se stala prvním kombinovaným poskytovatelem leteckých služeb, který obdržel certifikaci environmentálního managementu od Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), což je uznáním jejího pevného závazku k udržitelnosti v celém portfoliu jejích rozmanitých činností ve Spojených arabských emirátech (SAE).

IATA Environmental Assessment (IEnvA) je certifikační program vyvinutý za účelem nezávislého posouzení závazku zúčastněných stran v oblasti letecké dopravy, jako jsou letecké společnosti, letiště, zařízení pro odbavení nákladu či spediční společnosti a odbavovací zařízení, k neustálému zlepšování jejich výkonnosti v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Komplexní hodnocení IATA zahrnovalo 74 povinných a tři volitelné moduly a důsledně hodnotilo postupy a úsilí společnosti dnata v oblasti udržitelnosti v rámci jejího rozsáhlého provozu v SAE. Kromě podnikové centrály, pozemního odbavování a nákladní dopravy získaly certifikát IEnvA v rámci modulu pro pohostinnost také značka marhaba, kterou společnost dnata provozuje na letištích, a společný podnik Alpha Flight Services (Alpha) zabývající se poskytováním stravovacích služeb za letu. Certifikaci získala také společnost DUBZ, která se zabývá zavazadlovou technikou a logistikou společnosti dnata. Tento pozoruhodný výsledek svědčí o závazku dnata udržovat nejvyšší standardy udržitelnosti.

Steve Allen, generální ředitel skupiny dnata, řekl: „Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme se stali prvním poskytovatelem kombinovaných leteckých služeb, který získal plný rozsah certifikace IEnvA ve Spojených arabských emirátech. Tento úspěch vypovídá o odhodlání našeho týmu k udržitelnosti a odpovědným obchodním postupům v rámci celé naší činnosti. Budeme pokračovat v investicích do lidí, infrastruktury a vybavení, abychom maximalizovali environmentální účinnost a zároveň důsledně poskytovali nejlepší služby ve své třídě pro naše zákazníky a cestující v SAE i mimo ně.“

Marie Owens Thomsenová, vrchní viceprezidentka IATA pro udržitelnost, uvedla: „Ráda bych společnosti dnata co nejsrdečněji poblahopřála k získání plné certifikace IEnvA v Spojených arabských emirátech. Je to pozoruhodný úspěch, který odráží jejich neochvějnou oddanost ekologické udržitelnosti a odpovědným obchodním praktikám. Oceňuji úsilí všech zúčastněných a přeji společnosti dnata, aby i nadále úspěšně plnila svou roli na cestě k udržitelnosti v našem odvětví.“

Společnost dnata nedávno oznámila, že v rámci své dvouleté strategie ekologického provozu je na dobré cestě snížit do roku 2024 svou uhlíkovou stopu a množství odpadu ukládaného na skládky o 20 %. Již dříve společnost vyčlenila 100 milionů USD na zavedení ekologických technologií a iniciativ napříč svými podniky, aby dosáhla svých strategických cílů. Mezi nedávné klíčové iniciativy společnosti patří pokračující významné investice do infrastruktury, zelených pozemních podpůrných řešení a zlepšování procesů.

Společnost dnata je předním světovým poskytovatelem leteckých a cestovních služeb. Společnost byla založena v roce 1959 a nabízí kvalitní a bezpečné pozemní odbavení, nákladní, cestovní, stravovací a maloobchodní služby ve více než 30 zemích na šesti kontinentech. Ve finančním roce 2022-23 *týmy společnosti dnata orientované na zákazníky odbavily více než 710 000 obratů letadel, přepravily přes 2,7 milionu tun nákladu, vypravily 111,4 milionu jídel a zaznamenaly celkovou hodnotu transakcí cestovních služeb ve výši 1,9 miliardy USD.

(lan)

Foto: dnata

spinner