​Letiště Václava Havla Praha odbavilo za měsíc přes 40 letů se zdravotnickým materiálem

​Letiště Václava Havla Praha odbavilo za měsíc přes 40 letů se zdravotnickým materiálem

21.4. - Letiště Václava Havla Praha zůstává i nadále otevřené pro všechny přílety a odlety. Díky tomu zde mohlo za poslední měsíc přistát celkem 44 speciálních letů s nákladem zdravotnického materiálu. První letadlo se zdravotnickým materiálem na palubě přistálo v Praze v pátek 20. března. Do České republiky se tak dostalo až 1200 tun zdravotnické pomoci. Celkový objem odbaveného nákladu na cargo letech, včetně pravidelných nákladních linek, tím na pražském letišti za sledované období meziročně vzrostl o 26,5 %.

Od 18. března odbavilo pražské letiště také celkem 33 repatriačních příletů a odletů s cestujícími na palubě. V jejich rámci přicestovalo do České republiky více než 3600 cestujících, většinou čeští občané vracející se ze zahraničí domů ke svým rodinám a blízkým. Naopak, z České republiky mohlo tímto způsobem odcestovat zpět domů přibližně 900 cizích státních příslušníků.

„Od druhé poloviny března směřuje přes Letiště Václava Havla Praha do České republiky téměř na denní bázi důležitý zdravotnický materiál, čímž se potvrzuje strategický význam pražského letiště v rámci celkové dopravní infrastruktury země. Na odbavení letů se zdravotnickými dodávkami se v první linii podílí zaměstnanci Letiště Praha a jeho dceřiných společností, ale také další handlingové společnosti a ostatní partnerské organizace, například Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Armáda ČR nebo Správa státních hmotných rezerv ČR. Právě díky jejich práci a nasazení se do zdravotnických zařízení již přes měsíc dostává tolik potřebná pomoc,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Pro cestující a zaměstnance, kteří v rámci omezeného provozu zůstávají na letišti vykonávat svou nezastupitelnou roli, platí vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 již několik měsíců přísná hygienická opatření. Ta byla postupně zaváděna už od konce ledna. Na místech, kde se zpravidla tvoří fronty, jsou například nainstalované polepy upozorňující na dodržování bezpečných odstupů. Odbavovací přepážky a přepážky informačních služeb zůstávají i nadále vybaveny ochrannými fóliemi, které tvoří účinnou bariéru mezi cestujícím a zaměstnancem. Každý cestující na příletu obdrží společně s informačním letákem o povinných postupech po příjezdu ze zahraničí do ČR také roušku, pokud nemá svou vlastní. V příletových gatech a dalších prostorách sloužících pro odbavení cestujících se také provádí důkladná dezinfekce.

„Letišti Praha se podařilo včas a dostatečně předzásobit ochrannými a dezinfekčními prostředky. Každý zaměstnanec má tedy přístup k respirátorům, rouškám, rukavicím a jiným ochranným pracovním pomůckám. Samozřejmostí jsou také dezinfekce. Po celém letišti je rozmístěno více než 250 nádob s dezinfekcí. Zaměstnanci jsou v oblasti prevence důsledně a pravidelně vzděláváni, a stejně tak jejich rodinní příslušníci, pro které jsme vytvořili a přímo do rodin distribuovali letáky s informacemi o prevenci proti šíření COVID-19,“ řekl Václav Řehoř.

Běžný provoz však na Letišti Václava Havla Praha i nadále klesá. Zatímco vloni v posledních sedmi březnových dnech letiště odbavilo přibližně 2550 příletů a odletů, letos to za stejné období bylo podle předběžných odhadů 312 pohybů. Letiště proto především s ohledem na nutnou úsporu nákladů přistoupilo k postupnému utlumování provozu. V Terminálu 1 je provoz soustředěn do prstu B. Naproti tomu v Terminálu 2 došlo k omezení některých částí zdejší infrastruktury, například informačních přepážek nebo centrální bezpečnostní kontroly, která je v provozu jen na přesně dedikované nepravidelné odlety.

(lan)

Foto: Letiště Praha

spinner