Letecká doprava

Letečtí dopravci budou za emise platit

Letečtí dopravci budou za emise platit

Provozovatelé letecké dopravy by měli být od roku 2012 začleněni do evropského systému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy. Počítá s tím vládní novela zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterou na počátku února v prvním čtení podpořila Poslanecká sněmovna.

Vládní novela, která vychází ze směrnice Evropské unie, se bude týkat všech leteckých dopravců, jejichž letouny přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie. Jejím účelem je stabilizace emisí z letecké dopravy na úrovni průměru emisí z let 2004 až 2006.

Objem emisí z letectví totiž od roku 1990 do roku 2004 v zemích Evropské unie vzrostl o 87 procent. Na celkových emisích oxidu uhličitého z lidské činnosti v Evropské unii se letecká doprava podílí jen třemi procenty, ale v posledních letech kvůli nárůstu počtu letů je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů. Dopravci operující v Evropě proto budou muset omezovat skleníkové emise, jinak je čeká trest v podobě vypovězení z letišť. V souladu s plánem museli začít monitorovat své emise již od letošního ledna.

Návrh počítá s tím, že za dva roky budou moci letečtí provozovatelé získat povolenky na 97 procent svého ročního průměrného objemu emisí z let 2004 a 2006. Mezi lety 2013 a 2020 bude množství povolenek sníženo na 95 procent. V obou obdobích by mohli provozovatelé požádat o přidělení 85 procent povolenek zdarma, povolenky ve výši 15 procent z historických emisí však pro ně budou dražší.

Náklady na dokoupení těchto povolenek nelze podle ministerstva životního prostředí předem vypočítat. „Bude záležet především na jednotlivých leteckých společnostech, jak se nové situaci přizpůsobí a jaké budou jejich emise za referenční rok, na jejichž základě Evropská komise stanoví referenční hodnotu,“ uvedli tvůrci novely. Podle nich by při zachování současného provozu byli provozovatelé letadel nuceni dokoupit přibližně třetinu celkového množství jim přidělených povolenek.

Peníze za vydražené povolenky budou příjmem Státního fondu životního prostředí a měly by být použity na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká inspekce životního prostředí, která by za neplnění podmínek mohla uložit pokutu až do výše pěti milionů Kč.

(čtk)

spinner