IATA očekává v Evropě pokles cestujících o 60 procent

IATA očekává v Evropě pokles cestujících o 60 procent

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) vydalo upřesněný výhled dopadů pandemie Covid-19 na počet leteckých cestujících, zaměstnanost a ekonomické dopady na odvětví napříč Evropou a vyzvalo vlády, aby uvolnily omezení na hranicí a podnikly takové kroky, které zabrání dalším ekonomickým škodám.

Ačkoliv se zdá, že evropský trh je, co se počtu letů týče, v posledních měsících na vzestupu, podpora prostřednictvím otevírání hranic mezi zeměmi schengenského a mimoschengenského prostoru podle IATA stále pod padesátiprocentní úrovní roku 2019. Současná předpověď počítá s tím, že letos dojde k 60% poklesu cestujících. Krátkodobý výhled na ozdravění v Evropě zůstává nejistý vzhledem k možné druhé vlně pandemie a širším ekonomickým dopadům, které by druhá vlna mohla přinést. Poptávka ze strany cestujících se bude zvyšovat postupně a úrovně v roce 2019 nedosáhne před rokem 2024.(lan)

Foto: Ryanair

spinner