​Co přinesl rok 2017 v dopravě

​Co přinesl rok 2017 v dopravě

Celkově utěšená situace v národních ekonomikách se pozitivně odrážela prakticky ve všech dopravních oborech. S pokrýváním požadavků na dopravu měly některé obory dokonce značné problémy.

Začněme letectvím: Evropská unie a Spojené státy oslavily 10. výročí Dohody EU a USA o letecké dopravě (EU-US Air Transport Agreement), která tvoří právní základ pro lety s 54 miliony přepravených cestujících ročně. Americké ministerstvo zahraničí zorganizovalo při té příležitosti vzpomínkové setkání ve Washingtonu za účasti zástupců obou stran. Podpis zmíněné dohody před deseti lety přiblížil dva největší letecké trhy světa a pomohl spojit více než 800 milionů lidí na obou stranách Atlantiku. S počátkem podzimu některé letecké společnosti v Evropě ohlásily zvýšení sazeb v dopravě zboží vyvolané celosvětovým nárůstem poptávky. Několik velkých logistických domů začalo zkoušet dodávky zásilek za pomoci dronů do silně nepřístupných míst. Čínská investiční expanze se zajímala i o některá evropská letiště střední velikosti se zatím hodně omezenými výsledky.

Na námořní dopravě a jejích klientech se negativně odrážely důsledky loňského finančního krachu jihokorejského rejdařství Hanjin Shipping. Tamní soud oznámil v březnu jeho rozpuštění, když likvidační hodnota byla vyčíslena na 1,6 miliardy USD. Během roku se pracovalo na zlepšování pozemních dopravních spojení se zázemím námořních přístavů na severu i jihu Evropy; výrazně se například zlepšilo drážní napojení Rotterdamu s Bavorskem. V kontejnerové plavbě vznikly nové aliance rejdařů, především v relaci Asie – Evropa. Ještě před jejich spuštěním si liniová rejdařství intenzivně jistila charterem velké lodě o kapacitách nad 8000 TEU. U svazů odesílatelů se aliance setkávaly s kritikou a odporem.

Silniční doprava: stovky autodopravců a speditérů středního stavu se spojily v Evropě v náhradovém řízení za škody způsobené kartelem výrobců nákladních automobilů. EU udělila čtyřem z nich pokuty ve výši téměř tři miliardy €. Snahy o zlepšení kvality vzduchu ve městech vedly v několika případech k zákazům vjezdu nákladních aut s naftovými motory, pokud nesplňují emisní normu Euro 6. Na samém počátku roku zavedla Paříž zatím na krátké vzdálenosti první elektrický autobus bez řidiče. V rámci pokračujícího ověřování nových technologií a pohonných hmot se na několika místech v Evropě testují nákladní auta s vrchním elektrickým vedením.

V železniční dopravě se dále komerčně rozvíjela relace Čína – Evropa nejen pro celovozové, ale pro i dílčí zásilky. Jako nejdůležitější místo překladu v Evropě se jevil německý Duisburg. Pikantní příběh se odehrál ve vedení Německé dráhy, kde její generální ředitel byl nucen rezignovat po střetu s dozorčí radou ohledně prodloužení pracovní smlouvy. Dopravní koridor přes úžinu mezi Dánskem a Německem – tak zvaná ptačí letová trasa – zaznamenal další zpoždění a dokončení výstavby plánované na rok 2021 se posouvá na rok 2024. Pobaltské státy prostřednictvím předsedů vlád podepsaly dohodu o drážním panbaltském projektu Rail Baltica – největším infrastrukturním projektu v Pobaltí. V Japonsku nasadili do provozu elektrický vlak na pneumatikách, jezdící mimo velmi nákladný drážní spodek i svršek.

Vnitrozemská plavba ještě pociťovala dopady loňské nízké vody, která vedla k odklonu zákazníků na jiné dopravní obory. Přesto na některých významných řekách pokračovaly investice do přístavů, hlavně pokud jde o zlepšení podmínek zbožového překladu. V Německu nabírá na rychlosti modernizace kanálové sítě; ve spolkovém plánu dopravních cest do roku 2030 se pro ni počítá s přepočtenými 600 miliardami Kč. Zásadu, že se labská plavba musí digitalizovat, podpořila studie Digitalizace labského koridoru – Labe 4.0 jako společné dílo několika odborných institucí.

V britské spedici a logistice se uznává, že zejména oblasti námořní a silniční dopravy jsou náchylné k úplatkům a korupci; podnikům se poskytly návody, jak tomu čelit. Nadále pokračoval růst linek spedičního sběrného zboží – často ze západní Evropy na východ do středoasijských zemí. Speditéři nicméně konstatovali, že obecně zdražují kusové zásilky kvůli personálním nákladům a mýtnému. Často docházelo k prodejům spedičních firem, hlavně pro generační problémy v jejich vedení. Poznatek, že v logistice je potenciál digitalizace zvlášť vysoký, vede k tomu, že se dostává do programů výuky některých vysokých škol.

Jiří Kladiva

spinner