Agentura Moody´s potvrdila Letišti Praha rating Aa3

Agentura Moody´s potvrdila Letišti Praha rating Aa3

25.10. - Letiště Praha je nadále vysoce finančně stabilní. Renomovaná agentura Moody´s Investors Service potvrdila rating úvěrové spolehlivosti na úrovni Aa3 s výhledem negativní. Vzhledem k ratingu České republiky jde o nejvyšší možné hodnocení, kterého letiště mohlo dosáhnout. Důvodem pro opětovné udělení vysokého hodnocení je především silný finanční profil společnosti. Letiště obhájilo ratingové hodnocení navzdory dopadu pandemie a energetické krizi.

„Letiště Praha dlouhodobě hospodaří velmi odpovědně a navzdory útlumu v letecké dopravě vlivem pandemie a aktuální energetické krize se společnost od letošního roku definitivně vrací do ziskového hospodaření. Jsem velmi rád, že vysokou finanční stabilitu naší společnosti potvrzuje i takto renomovaná agentura Moody´s,“ řekl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Podle agentury Moody´s může Letiště Praha těžit zejména ze své velmi silné finanční pozice, z nízké úrovně zadlužení a mimo jiné i z vysokého objemu zajištěných úvěrových linek u bank. Agentura Moody´s pozitivně hodnotila schopnost Letiště Praha flexibilně řídit provozní a investiční náklady během pandemie a dále připravenost společnosti v rámci energetické krize. S ohledem na letošní náročnou sezónu bylo také oceněno, že na rozdíl od jiných letišť v Evropě nečelila společnost kritickému nedostatku zaměstnanců.

Na hodnocení se také pozitivně odrazily konkurenceschopné a stabilní letištní poplatky, a strategická role vlastníka a provozovatele kritické infrastruktury České republiky.

(pav)

Foto: Letiště Praha

spinner