​ACI a IATA vyzývají vlády, aby nesly náklady na opatření v oblasti veřejného zdraví

​ACI a IATA vyzývají vlády, aby nesly náklady na opatření v oblasti veřejného zdraví

7.7. - Světová rada letišť (ACI) a Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) naléhavě vyzývají vlády, aby nesly náklady spojené s opatřeními v oblasti veřejného zdraví zaměřenými na zmírnění šíření přenosných nemocí. Pandemie COVID-19 ovlivnila odvětví i širší ekonomiku a zastavila leteckou dopravu na celosvětové úrovni, což vedlo ke ztrátám v příjmech v řádu mnoha miliard, uvedla obě sdružení.

Vzhledem k tomu, že se odvětví letecké dopravy se začíná znovu nastartovávat a plánuje se dlouhodobé a trvalé zotavování, zůstává zdraví a bezpečnost cestujících a personálu hlavní prioritou letišť a leteckých společností. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) se proto prostřednictvím pracovní skupiny Rada pro zotavení letectví (CART) rozhodla k partnerství s členskými státy, mezinárodními a regionálními organizacemi a odvětvím letecké dopravy, aby společně řešili výzvy spojené s bezpečným obnovením globální letecké dopravy. Například řada letišť a aerolinek se již řídí pokyny TakeOff, které ICAO vypracovala s cílem zlepšit ochranu veřejného zdraví.

"S tím, jak se provoz letišť a leteckých společností začíná pomalu oživovat, vlády zvažují na letištích implementaci mnoha dalších bezpečnostních opatření,“ uvedl generální ředitel ACI Luis Felipe de Oliveira. „Vzhledem k tomu, že odvětví se zaměřuje na složitost restartování, ACI věří, že náklady na veškerá nezbytná zdravotní opatření, která jsou vyžadována, by měly nést vlády. ACI a IATA jsou v tomto zajedno, tak jak je to uvedeno ve společném postupu ´Bezpečně restartující letectví´, který vyústil do pokynů ICAO TakeOff. Ty vedly k tomu, že by mělo být zajištěno veřejné financování zdravotních opatření, mimo jiné včetně infrastrukturních nebo provozních změn potřebných pro jejich implementaci,“ dodal.

Generální ředitel IATA Alexandre de Juniac řekl: „Letecké odvětví chce opět dostat svět do pohybu. Úspěšně jsme spolupracovali s ICAO a mnoha vládami po celém světě na zavedení standardizovaných protokolů, které chrání veřejné zdraví a dávají cestujícím důvěru v návrat na oblohu. Odvětví je však stále na okraji finanční propasti. Dodatečné náklady na zdravotní opatření nařízená vládami musí - jak doporučuje WHO - nést vlády. To umožní odvětví soustředit omezené zdroje na opětovné propojení světa a posílení hospodářského zotavení.“

(lan)

Foto: ACI

spinner