​UIRR vítá návrh novely směrnice o kombinované dopravě

​UIRR vítá návrh novely směrnice o kombinované dopravě

Mezinárodní unie pro silniční a železniční kombinovanou dopravu (UIRR) představila začátkem listopadu budově Evropského parlamentu prostřednictvím výstavy Combined Transport Delivers přednosti kombinované dopravy. Evropská dopraví komisařka Adina Valeanová při této příležitosti představila návrh novely směrnice o kombinované dopravě.

Výstavu, kterou hostil poslanec Evropského parlamentu Markus Ferber, navštívil také belgický ministr dopravy Georges Gilkinet, jenž povede dopravní aktivity nadcházejícího belgického předsednictví Evropské rady.

Úvodní přezkum návrhu Evropské komise na změnu směrnice o kombinované dopravě slibuje podle UIRR skutečnou revoluci tím, že:

1) výslovně a kvantifikovaně uznává výhodu kombinované dopravy z hlediska externalit oproti dálkové unimodální kamionové dopravě;

2) požaduje, aby členské státy vypracovaly strategický plán nákladní dopravy a v jeho rámci kapitolu, v níž budou uvedeny cíle, jichž má být prostřednictvím kombinované dopravy dosaženo;

3) mají být uložené povinnosti zavést kombinaci podpůrných opatření, která povedou ke snížení provozních nákladů kombinované dopravy alespoň o 10 procent;

4) dojde na rozšíření kvalifikace kombinované dopravy tak, aby zahrnovala i čistě vnitrostátní provoz.

UIRR v současné době studuje podrobnosti návrhu a analyzuje posouzení dopadů, aby mohl vypracovat své stanovisko. Zopakovala však svůj požadavek, aby směrnice o kombinované dopravě byla posuzována ve spojení se směrnicí o hmotnostech a rozměrech a novým nařízením CountEmissionsEU.

(lan)

Foto: UIRR

spinner