UIRR předložila vizi rozvoje kombinované dopravy v Evropě

UIRR předložila vizi rozvoje kombinované dopravy v Evropě

Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice UIRR a její členové přivítali nově ustavený výbor pro dopravu a turistiku TRAN Evropského parlamentu vydáním dokumentu o představách zástupců kombinované dopravy o budoucnosti evropské dopravní politiky v nadcházejícím legislativním období 2019 – 2024.

Evropští voliči od celé EU očekávají výrazné snižování znečištění ovzduší a efektivní boj s klimatickými změnami. To klade na členy dopravního výboru EP mimořádnou odpovědnost, protože doprava je jediným sektorem evropské ekonomiky, který nedokázal od roku 1990 snížit emise CO2. Znečištění ovzduší dopravním provozem, vysoký počet dopravních nehod, enormní hustota silničního provozu a stále masivnější opotřebení silniční infrastruktury zůstávají tematickými stálicemi, které se stále nedaří řešit. Dokument UIRR uvádí celkem 13 opatření dopravní politiky, jež jsou nezbytně nutná pro zvýšení produktivity evropské dopravy a lepší využití jejích kapacit, a to prostřednictvím navyšování investic do intermodálního systému. Iniciativa www.railfreightforward.eu by ráda viděla zdvojnásobení podílu nákladní železnice na dopravním trhu do roku 2030. Intermodální doprava bude muset ztrojnásobit své aktuální výkony, aby k tomuto ambicióznímu cíli zásadním způsobem přispěla.

Trojnásobný objem intermodálních přeprav povede k pětiprocentnímu snížení emisí CO2 v evropské dopravě, k celkovému snížení znečištění ovzduší zplodinami i hlukem, přispěje k poklesu počtu nehod na silnicích i dopravních zácp. Nižší provoz kamionů zpomalí rovněž opotřebení silniční sítě.

Konstruktivní a koordinovaná spolupráce je nezbytná

Do čela výboru pro dopravu a turistiku TRAN Evropského parlamentu byla opět zvolena Karima Delli. UIRR je připravena úzce spolupracovat s dopravním výborem i všemi poslanci Evropského parlamentu, Evropskou radou vlád členských zemí EU i Evropskou komisí. Pouze konstruktivní a koordinovaná spolupráce mezi představiteli sektoru a zástupci evropské politiky a legislativy může naplnit naděje vkládané do vize ekologicky udržitelného rozvoje, který přinese ekonomickou prosperitu, nižší zatížení životního prostředí, bezpečnější silnice a konkurenceschopnost Evropy ve světovém měřítku, vzkázali představitelé UIRR členům TRAN.

(red)

Foto: TJ

spinner