​Terminál METRANS jako „přístav na suchu“

​Terminál METRANS jako „přístav na suchu“

30.3. - V České republice sice nemáme moře, přesto se s ním ale symbolicky setkat můžeme. Kontejnery má řada lidí totiž spojené jen s námořní přepravou, velká část z nich přitom na naše území přichází formou kombinované dopravy moře - železnice – silnice, ale někdy i jen železnice – silnice. Jedním z největších terminálů na našem území je bimodální terminál společnosti METRANS v Praze-Uhříněvsi.

Studenti katedry logistiky podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, kteří absolvují vedlejší specializaci Logistika, kde mají možnost získat po jejím úspěšném absolvování mezinárodně platný odborný certifikát, měli během března možnost navštívit také tento terminál. Cílem bylo na vlastní oči poznat to, o čem se hovoří na přednáškách, případně co se vidí na videích. Nic ale nemůže nahradit vlastní zážitek a zkušenost, proto se této akce zúčastnila drtivá většina studentů.

Exkurze na METRANSu má již tradičně vysokou úroveň, což je velkou zásluhou nejen firmy jako takové, která exkurzi vůbec umožní, ale především provázejícího specialisty Ing. Tomáše Platila. Ten dokáže reagovat na všetečné dotazy studentů jak při teoretickém výkladu, který předchází vlastní exkurzi, tak při prohlídce samé. Nejzajímavější částí akce je především projížďka po terminálu, kdy jízda v autobuse skutečně připomíná plavbu po moři mezi ostrovy kontejnerů. Různorodost exkurze spočívá v tom, že studenti vidí jiné druhy kontejnerů, jiné druhy manipulací. Vlastně tak trochu záleží i na štěstí, v jaké konkrétní podobě budeme moci nahlédnout do plného provozu terminálu, říká doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky, Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze: „Odborná exkurze v METRANSu je pro nás svým způsobem nenahraditelná. Poznat totiž na vlastní oči, a navíc s odborným výkladem, všechny možné druhy a typy kontejnerů včetně způsobů jejich provozu, výhod a nevýhod, manipulací, údržby atd. má pro naše studenty, jako budoucí logistické odborníky, nepopiratelný fatální význam. Proto mají naši studenti exkurze tak v oblibě. Náš dík proto patří firmě METRANS, a speciálně Ing. Tomáši Platilovi!“.

Michal Mervart, katedra logistiky, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze

Foto: MM

spinner