20. výročí založení BOHEMIAKOMBI

Operátor kombinované dopravy BOHEMIAKOMBI slavil 20. narozeniny

Operátor kombinované dopravy BOHEMIAKOMBI slavil 20. narozeniny

PRAHA 25.5. – Dne 24.května 2012 proběhlo v Autoklubu ČR setkání společníků BOHEMIAKOMBI se zákazníky z řad silničních dopravců a speditérů. Setkání se zúčastnili také zástupci státní správy z Ministerstva dopravy, zástupci svazů i obchodních partnerů. Dvacetileté výročí trvání společnosti se stalo vítanou příležitostí k ohlédnutí za dosavadními aktivitami společnosti, jejichž výsledkem je převezení více než 1 100 000 kamionů po železnici.

Společnosti se daří uskutečňovat myšlenku vzájemně prospěšné spolupráce silničních dopravců se železnicí. Brzy po svém založení v dubnu 1992 se rychle prosadila s přepravou celých kamionů na dvou mezinárodních linkách do Rakouska a do Německa. Společnost prošla svým vlastním vývojem a obdobně jako její zakládající německý společník Kombiverkehr Frankfurt se také ona časem odklonila od nákladného způsobu přepravy celých kamionů po železnici, který bohužel nemůže existovat bez silné státní podpory formou dotací a bez dalších opatření, jež přepravy v kamionech na silnici významně omezují.

Impulsem k tomuto odklonu byl vstup ČR do EU. Krátce po něm se BOHEMIAKOMBI začala u silničních dopravců stále více prosazovat s vyšším typem intermodálních přeprav. Kamionové zásilky už nejsou na železnici doprovázeny řidiči, produktivita práce i využití kapacity vlaku se tím výrazně zvýšila. Přechod od doprovázených přeprav k nedoprovázené formě se zároveň stal přechodem od státem dotované formy přepravy kamionů po železnici k přepravám nezávislým na veřejné podpoře.

Setkání se konalo večer po zasedání valné hromady BOHEMIAKOMBI a zároveň v předvečer valné hromady sdružení ČESMAD Bohemia. Sdružení automobilových dopravců je jedním ze dvou českých společníků BOHEMIAKOMBI. Valná hromada BOHEMIAKOMBI schválila závěrku za rok 2011. Obrat společnosti se v roce 2011 výrazně zvýšil a společnost dosáhla mírného zisku. Valná hromada rozhodla ponechat zisk z roku 2011 ve společnosti, aby mohl být použit k financování dalšího rozvoje přeprav kamionových zásilek po železnici.

BOHEMIAKOMBI je operátorem ucelených vlaků kombinované dopravy na kontinentálních linkách kombinované dopravy spojujících Českou republiku s Německem (Ostrava /Lovosice – Duisburg, Ostrava /Lovosice – Hamburg Billwerder) a s Itálií (Ostrava – Verona). Tyto linky jsou součástí evropské sítě intermodálních linek, která se v průběhu posledních let postupně rozšiřuje ze západní a jižní Evropy také do střední Evropy. Na třech linkách z a do ČR aktuálně jezdí 22 vlaků s 500 až 600 kamionových zásilek týdně.

Na přiložené fotografii ze setkání společníků BOHEMIAKOMBI se zákazníky zleva Josef Melzer, víceprezident družení ČESMAD Bohemia a Vladimír Fišer jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI

spinner