Německý BDI překládá racionální návrhy na zvýšení efektivity kombinované dopravy

Německý BDI překládá racionální návrhy na zvýšení efektivity kombinované dopravy

26.8. - Spolkový svaz německého průmyslu (BDI) požaduje prověřit používání nákladních automobilů o délce 31,50 metru. Použití takzvaných vysokokapacitních vozidel by mohlo ušetřit přibližně 25 procent oxidu uhličitého. V postoji k logistice se proto sdružení vyslovuje pro testování používání těchto vozidel na síti tratí II.

„Maximální přípustná hmotnost by musela být příslušně upravena, ale byla by rozložena na více náprav, což by snížilo průměrnou hmotnost na nápravu, a tím i zatížení vozovky ve srovnání s běžnými nákladními automobily,“ píše BDI s ohledem na nadcházející legislativu a výzvy spojené se změnou klimatu. „Aby byla lokalita konkurenceschopná, musí politika nákladní dopravy a logistiky co nejdříve využít všech dostupných pák pro efektivitu, více investovat do infrastruktury a připravit půdu pro inovace šetrné ke klimatu,“ uvádí BDI. Považuje rovněž za vhodné zvýšit maximální povolenou hmotnost nákladních automobilů ze 40 tun na 44 tun. Předpokladem však je, aby nedošlo k přesunu od železnice k silnici.

Aby se zajistilo, že kombinovaná doprava nebude konkurenčně znevýhodněna, považuje BDI za nezbytné prověřit, zda by se hmotnost v kombinované dopravě mohla zvýšit ze 46 tun na 48 tun. S ohledem na vysoké náklady na manipulaci v terminálech KD sdružení rovněž navrhuje zavést subvenci manipulační ceny s 50% výší subvence. Vítaný bonus by měl být vytvořen také pro společnosti, které poprvé použijí služby v kombinované dopravě. BDI chce rychlejší povolení pro přepravu těžkých nákladů.

V železniční nákladní dopravě považuje BDI za hlavní páku digitalizace automatické spřáhlo a evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, a tím i větší efektivitu na železnici. Zde vyzývá k větší rychlosti provádění. A k tomu by se mělo věnovat mnohem více peněz na údržbu a rozvoj německé sítě vodních cest. 

SSL ČR

Ilustrační foto: GEFCO

spinner