ČR/Itálie

Nákladní expres z Terstu otevírá novou cestu kontejnerů z Dálného východu

Za prvních osm měsíců letošního roku dosáhl vzájemný zahraniční obchod mezi Itálií a Českou republikou podle údajů Českého statistického úřadu ve finančním vyjádření hodnoty 174 miliard Kč. Zařadil tak zemi na Apeninském poloostrově na páté místo nejvýznamnějších hospodářských partnerů České republiky. Rostoucí význam Itálie pro české hospodářství lze ovšem očekávat i v oblasti dopravy a tranzitu zboží. Jednou z prvních vlaštovek je nový ucelený expresní vlak kombinované dopravy, který od července zatím jednou týdně vypravuje operátor kombinované dopravy Societa` Alpe Adria ve spolupráci s Bohemiakombi mezi Lovosicemi a italským přístavem Terst.

O perspektivách spojení a potenciálu přístavu Terst pro trh střední Evropy minulý týden na workshopu OCRA, projekt programu Marco Polo II: most mezi Jaderským mořem a Českou republikou v prostorách Velvyslanectví Italské republiky v Praze hovořili italský velvyslanec v ČR Fabio Pigliapoco, ministr dopravy regionu Furlandsko-Julské Benátsko Riccardo Richardi, prezident přístavu Terst Claudio Bonicolli, ředitel společnosti Alpe Adria Antonio Paoletti, a další partneři projektu OCRA, jehož konečným cílem je každodenní spojení mezi Lovosicemi a nejsevernějším jadranským přístavem. Fabio Pigliapoco při této příležitosti vyzdvihl význam, který projekt historicky prvního napojení na trhy v České republice prostřednictvím uceleného expresního vlaku kombinované dopravy pro druhý největší italský přístav má.

Projekt OCRA

Projekt OCRA (Operational and Commercial integration between overseas shipping along the Southern route and intermodal Rail transport between the Port of Trieste and Prague, developing a innovative RFID tracing system for a more efficient and effective rail transport; Provozní a obchodní integrace námořní dopravy jižní ces-tou a intermodální dopravy mezi přístavem Terst a Prahou s vývojem moderního sledování zásilek na bázi technologie RFID v zájmu výkonnější a efektivnější železniční dopravy) spolufinancuje Evropská unie z prostředků programu Marco Polo 2, uvedl na workshopu vedoucí partner projektu Antonio Gurrieri ze společnosti Societa` Alpe Adria.

Italský operátor vlaků kombinované dopravy, na němž se rovným dílem podílejí správa přístavu a společnosti Friulia a Trenitalia, je hlavním partnerem a koordinátorem projektu. Alpe Adria S.p.A. se specializuje na vnitroitalskou a mezinárodní intermodální a kombinovanou dopravu zboží a zásilek ze tří přístavů regionu – Terstu, Monfalcone a Porto Nogaro. Jako člen UIRR podporuje alternativy silniční dopravy ve směru do střední a východní Evropy. V posledních patnácti letech zavedl celkem patnáct pravidelných spojů kombinované dopravy; například do Budapešti vypravuje již pět vlaků týdně. Vedle nedoprovázené kombinované dopravy je aktivní i při provozu linek Ro-La; spolu s rakouskou ICA ročně po železnici přepravuje až 40 tisíc kamionů jen na lince do Salcburku.

Na českém trhu je partnerem projektu český operátor Bohemiakombi. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti by měl být projekt rozšířen i o kombinované přepravy kontinentálního typu, na projektu se dále podílí také největší italský operátor kombinované dopravy CEMAT.

Jeho dalšími oficiálními partnery jsou provozovatel přístavního terminálu v Terstu a společnost Insiel, jejímž úkolem bude zajistit sledování zásilek v průběhu přepravy po železnici.

Cílem projektu je překonat komplex strukturálních tržních překážek bránících zavedení denní služby uceleného vlaku mezi přístavem Terst a Prahou, která by měla přispět k hospodárnějšímu a ekologičtějšímu zvládnutí toků zboží mezi Dálným východem a Českou republikou, uvedl na pražském workshopu manažer projektu Guido Piccoli.

Lovosice centrem evropské kombinované dopravy

Podíl společnosti Bohemiakombi na projektu na workshopu přiblížil její jednatel Ing. Vladimír Fišer. Uvedl, že nový expresní vlak tvoří již třetí fázi postupného napojování evropské sítě vlaků kombinované dopravy na dosud jediný český uzel této sítě, kterou Bohemiakombi v roce 2005 v těsné spolupráci se svými zahraničními partnery rozšířila až do Lovosic. Někdejší provozovatel dvou českých linek Ro-La nyní z Lovosic vypravuje kyvadlové spoje nedoprovázené dopravy Bohemia Express do tří koncových bodů.

Terminál kombinované dopravy ČD-DUSS v Lovosicích, který provozuje dceřiná společnost Českých drah, se díky tomu postupně stává strategicky důležitým uzlem na evropské síti vlaků kombinované dopravy. Díky vlaku do Terstu je již vlaky kombinované dopravy propojen s deseti evropskými zeměmi a celkem 37 různými terminály.

Vladimír Fišer dále připomněl, že ucelený vlak na trase Terst – Lovosice zahájil pravidelný provoz již v červenci. Prozatím jezdí jednou týdně v každém směru, z Terstu odjíždí vždy v pondělí večer a do Lovosic přijíždí v úterý večer. Zásilky jsou připraveny k dodání koncovému zákazníkovi ve středu ráno v 6.00 hodin. Z Lovosic zpět do Terstu vlak odjíždí vždy ve středu večer a následující večer přijíždí do Terstu.

„Cílem projektu je ovšem nabídka každodenních odjezdů vlaků v co nejbližším časovém horizontu,“ zdůraznil Vladimír Fišer.

Druhý největší italský přístav

Kdysi hlavní přístav rakousko-uherské monarchie v prezentaci představil prezident přístavní správy Claudio Boniciolli. Terst jako svobodný přístav na počátku 18. století založil rakouský císař Karel VI., otec Marie Terezie. V druhé polovině 19. století jeho význam vzrostl po vybudování železničního spojení s Vídní. Další impulz jeho rozvoji dalo otevření Suezského průplavu a obchod se Středním a Dálným východem. Během druhé světové války byl Terst z poloviny zničen; v šedesátých letech však našel znovu místo mezi nejvýznamnějšími přístavy oblasti díky zprovoznění transalpského ropovodu a v posledních dekádách díky pokračující kontejnerizaci.

Dnes druhý největší italský přístav má výhodnou polohu na trase pátého transevropského koridoru (Lisabon – Kyjev) a jako jeho budoucí křižovatka s šestým koridorem (ve směru na Gdaňsk). V loňském roce odbavil 46 milionů a letos do konce srpna 23,7 milionu tun zboží (+4,22 procenta). I když více než dvě třetiny jeho výkonů obstarává terminál Societa` Italiana per l’Oleodotto Trans-alpino zásobující ropou transalpský ropovod (a tedy i některé české rafinerie), postupně se zvyšuje také objem dalších komodit.

Počet přeložených kontejnerů loni vzrostl na 267 854 TEU a letos přístavní správa očekává další nárůst zhruba o 30 procent na více než 350 tisíc TEU. Celkem se v období let 2003 až 2008 objem odbavených kontejnerů zvýšil o 200 procent, a to jak díky nové organizaci, tak především novým liniovým spojům do Středomoří, přístavů Černého moře a na Střední a Dálný východ. V dělbě práce s ostatními jadranskými pří-stavy (viz DN 45/08) se z Terstu stává významná součást nově vyvíjeného systému kontejnerových hubů v severovýchodním Středomoří, i když co do počtu odbavených kontejnerů zatím mírně zaostává za vedoucími Benátkami.

„Rozšíření Evropské unie před Terst postavilo nové příležitosti, ale současně přístav vystavilo ostré konkurenci,“ uvedl Claudio Boniciolli. Aby mohl přístav dostát novým úkolům, zpracovala podle něj přístavní správa nový rozvojový plán, který mimo jiné zahrnuje vybudování nového terminálu pro konvenční zboží, rozšíření kapacit kontejnerového překladu až na jeden milion TEU ročně a další rozvoj kapacit Ro-Ro.

Až o pět dní rychleji z Dálného východu

Na rozdíl od ostatních jadranských přístavů je Terst hlubokovodní přístav. Hloubka vody u 12 128 metrů dlouhého nábřeží s 47 kotvišti dosahuje až 18 metrů, takže jej mohou najíždět i největší lodě páté generace Super Post Panamax. Geografická blízkost přístav předurčuje pro obsluhu regionu střední Evropy, kam také nabízí významné zkrácení doby přepravy zboží z Dálného a Středního východu: plavba do Terstu z Dálného východu je o tři až pět dní kratší než do přístavů severní Evropy.

V minulosti byl zájem rejdařských společností o přístav Terst spíše vlažnější. Kontejnerový terminál obsluhovaly pouze prostřednictvím feederů, které přepravu zpomalovaly jednou překládkou navíc a zároveň ji také prodražovaly. Postoj rejdařů se však postupně mění, a tak první velké rejdařské společnosti začaly Terst najíždět přímo velkými kontejnerovými loděmi. Po společnostech Evergreen Line a ZIM od října letošního roku kontejnerový terminál VII najíždí i druhé největší rejdařství světa – MSC. Zboží do subsaharské Afriky a Ameriky z Terstu však nadále putuje s překladem v Gioia Tauro nebo na Maltě.

Pražského workshopu se zúčastnili i zástupci rejdařů Evergreen Line, MSC a ZIM, kteří v Praze potvrdili, že v cílovém terminálu vlaku v Lovosicích umožní odkládání a odebírání jejich prázdných kontejnerů. Evergreen Line to v lovosickém terminálu ČD-DUSS umožňuje již nyní.

Po Rakousku a Turecku i Česká republika

Počátek 21. století přístavu přinesl prudký rozvoj železničního napojení přístavu. V současné době z něj každý týden vyjíždí kolem stovky vlaků do řady destinací v Itálii, Německu, Rakousku, Maďarsku a dalších zemích. Železniční napojení mají všechny terminály; celkem je v přístavu kolem 70 kilometrů kolejí.

Zatím nejvýznamnějšími zákazníky přístavu jsou Rakousko a Turecko. Terstem prochází dokonce plná třetina zahraničního obchodu mezi evropskými zeměmi a Tureckem. Pro praktické uplatnění výhodné polohy přístavu Terst pro české zákazníky až do letoška chyběl kvalitní servis v podobě rychlé přepravy ucelenými vlaky mezi přístavem a Českou republikou.

Přístav v nejsevernějším výběžku Jaderského moře má ambici sloužit jako most mezi Českou republikou a Středozemím, ale i Dálným východem, jeho potenciál v tomto směru však mohou naplnit právě až rychlé a přímé ucelené nákladní expresy, zdůraznil na workshopu prezident přístavu Claudio Boniciolli.

Luboš Spálovský

www.ocra.eu

www.porto.trieste.it

www. bohemiakombi.cz

spinner