​Metrans převzal provozovatele polského terminálu CL Europort

​Metrans převzal provozovatele polského terminálu CL Europort

10.1. - Provozovatel terminálu CL EUROPORT patří nyní do sítě METRANS. Terminál má strategickou polohu na 2. panevropském dopravním koridoru a křižuje trasu Brest - Malaszewicze. Svou polohou se CL EUROPORT stává dalším Hub Terminálem v síti METRANS, hubem pro novou Hedvábnou stezku a možným přechodovým bodem mezi dvěma základními rozchody kolejí - 1435 mm a 1520 mm.

„Jako METRANS máme s CL EUROPORT dlouholetou spolupráci, která se datuje od dob, kdy naše aktivity v Polsku začaly. Společnost CL EUROPORT bude i nadále sloužit všem klientům a přidané hodnotě IT systému METRANS a dalším napojením na síť METRANS. Přesto kromě toho všeho opět vidíme, že koncept HUB je funkční. Tento nový vztah nám přináší vynikající příležitost učit se jeden od druhého, rozvíjet další synergie mezi společností a našimi klienty,“ uvedla společnost METRANS k převzetí provozovatele polského terminálu.

Společnost budou řídit dva jednatelé

Společnost budou nově řítit dva jednatelé, Miroslaw Smulczyński a Martin Koubek.

Miroslaw Smulczyński zastupuje společnost od roku 2017 jako generální ředitel. V budoucnu spojí své síly s rodinou METRANS a bude zodpovědný za provoz, investice a místní zastoupení. Martin Koubek nastoupil do společnosti METRANS v roce 2018 a od prvního dne založil oddělení Hedvábné stezky. Díky této nové akvizici bude zodpovědný také za obchodní aktivity a korporátní záležitosti.

(lan)

Foto: METRANS

spinner