METRANS

METRANS loni zaznamenal další skokovou expanzi

METRANS loni zaznamenal další skokovou expanzi

Nárůst kontinentálních přeprav, teritoriální expanze a významný pokrok ve struktuře zásilek kombinované dopravy – tak by se dal charakterizovat loňský rok operátora kombinované dopravy, společnosti METRANS. Ta loni přepravila celkem 728 tisíc TEU, což je meziročně o 26 procent více. Tyto výsledky jsou důkazem tvrzení, že Evropa hlásí nárůst poptávky po přepravě nejen kontejnerů.

Rozhodující měrou se na nárůstu podílely přepravy v nových teritoriích Rakousku, Německa a od října loňského roku do Švýcarska převážně z Hamburku. Skupina METRANS zaměstnávala koncem roku již 1000 zaměstnanců, a její sídlo, vedení i řídící centrum zůstává nadále v České republice na rozdíl od jejich konkurentů, kteří jsou řízeni ze zahraniční. „Skupina METRANS provádí dnes prakticky všechny přepravy v zahraniční prostřednictvím vlastních zahraničních železničních společností, v České Republice a Slovinsku spolupracujeme přednostně s národní železničním dopravcem,“ říká generální ředitel tohoto operátora kombinované dopravy Jiří Samek.

Expanzi umožňuje řídící centrum s vlastním software

Expanzi na zahraničních trzích umožňují METRANSU nejen 22leté zkušenosti či technická základna moderních vagonů vlastní konstrukce, ale hlavně řídící centrum s know how a vlastním software. „Zahraniční klientela zná dobře skupinu METRANS, a proto uvítala vstup operátora kombinované dopravy v nových teritoriích,“ pokračoval Jiří Samek. Skupina METRANS převzala v minulém roce posun vlastních vlaků v hamburském přístavu za účelem lepší koordinace a nákladů. Nově byla rovněž otevřena pobočka v Basileji a agentura v Istanbulu. Pro železniční provoz byly vyzkoušeny všechny nejmodernější lokomotivy od společností Siemens a Bombardier, tak aby mohl být zvolen nejlepší typ lokomotivy do budoucna. Dalším tahounem nárůstu přeprav byly přepravy kontinentální a to nejen na linkách Praha – Duisburg (+125%) a Praha – Rotterdam (+11%), které slouží pro přepravy kontinentálních zásilek v kontinentálních kontejnerech 45 stop a paletové vnitřní šířce 2,5 metru. Novou linkou Istanbul – Dunajská Streda byla síť kontinentálních linek napojena na Turecko a tím se otevřela cesta pro 45´kontejnery z Asie směrem do Rakouska, Polska, Německa a Holandska. „Pro velký zájem ze strany speditérů jsme byli nuceni dodatečně si najmout 300 vlastních 45 stopých kontejnerů, abychom pokryli poptávku ze strany zákazníků,“ uvedl dále Jiří Samek.

Do kontejnerů míří i dříve nekontejnerizované zboží

V kontinentální dopravě se dále zvýšil objem cisternových kontejnerů 20 až 26 stop a 30ti stopých kontejnerů pro hromadné a volně ložené zboží. Kontejnerizace se nyní prosazuje i u zboží, které se dříve dopravovalo výhradně v otevřených vagonech. Týká se to například koksu a briket. Kontejnery totiž umožňují lepší logistiku a dopravu i z domu do domu bez překládek, právě v těchto přepravách vidí METRANS výrazný potenciál dalšího nárůstu. V loňském roce byl rovněž uzavřen kontrakt s Tatravagónkou Poprad na dodávku 600 vozů Sggnss vlastní konstrukce, které optimálně zapadají do potřeb jak kontinentální dopravy, tak i pro námořní dopravu. První zkušební dodávka těchto vozů v roce 2013 (350 kusů) se plně osvědčila a proto do budoucna bude METRANS objednávat pouze tyto vozy. V dopravě námořních kontejnerů zaznamenal METRANS v roce 2013 stagnaci s ohledem na pokles importu v důsledku hospodářské recese v jižních státech Evropy a tudíž poklesu dodávek dílů pro elektroniku. „Z těchto důvodu nebylo potřeba dělat větší investice na osmi vlastních terminálech v Rakousku, na Slovensku a v České republice, strojový park byl pouze obnoven nákupem osmi kolových překladačů od společnosti CVS Ferrari. Další rozšíření sítě vlastních terminálů se předpokládá ne dříve než v roce 2015 a to nejen v Německu, Rakousku, Rumunsku, Slovensku ale i v České Republice,“ dodal šéf společnosti METRANS. K výraznějšímu napojení kontinentálních linek dojde i v Polsku, kde sesterská společnost Polzug provozuje terminály v Poznani, Wroclawi, Varšavě a Katovické oblasti.

Tomáš Johánek

spinner