METRANS

METRANS investuje do nových lokomotiv i rozvoje terminálů

METRANS investuje do nových lokomotiv i rozvoje terminálů

Společnost METRANS má za sebou velmi dobrý rok – objem přepravených zásilek vzrostl téměř o pětinu, park vlastních vozidel se rozrostl o dvacítku moderních elektrických lokomotiv, využití terminálu v České Třebové se pohybuje na hranici jeho kapacity a chystá se zde realizace druhé etapy. „V letošním roce uvažujeme o spuštění nových linek, na konkrétní plány je však ještě brzy. Chceme rozšít naši síť zejména směrem na Rusko,“ částečně odhalil plány generální ředitel této firmy Jiří Samek.

Vlaky v barvách společnosti METRANS loni po celé Evropě přepravily celkem 853 259 TEU kontejnerů, což je meziročně o 17,2 procenta více. Rozhodujících pět společností skupiny dosáhlo nekonsolidovaného obratu 298 milionů € (přibližně 8,25 miliardy CZK), což představuje meziroční nárůst o 18 procent. Na uvedeném nárůstu se podílely jak přepravy na tradičních relacích, tak nová spojení do Istanbulu. Kontejnery tak lze nyní přepravovat přes celou Evropu z Rotterdamu až na pomezí Asie. Obdobně velkého nárůstu dosáhly vnitroněmecké přepravy z Hamburku do vnitrozemí, kde bylo přepraveno 170 tisíc TEU. Oživení české ekonomiky se podepsalo na nárůstech objemu přepravních operací na pěti terminálech v České republice, zejména pak v Ostravě-Šenově a České Třebové. Terminály v Praze a Zlíně naopak zaznamenaly mírný pokles způsobený přesměrováním některých vlaků do Ostravy a České Třebové.

Investice do nových lokomotiv se vyplatí

Na přelomu loňského a letošního skončila dodávka dvaceti nových elektrických lokomotiv z produkce firmy Bombardier Traxx, které mohou operovat v šesti zemích střední a východní Evropy (Německo, Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko, a Rakousko) a kterým byla přidělena Drážním úřadem ČR číselná řada 386. S příchodem nových lokomotiv bylo nutné také zmodernizovat železniční dílny v Kolíně, které zajišťují jejich údržbu. „Některé lokomotivy si i nadále pronajímáme, pro investici do nových jsme se rozhodli proto, že je to pro nás finančně výhodnější. Například dieselové lokomotivy, které máme rovněž ve svém parku, se ani pronajímat nedají,“ řekl Jiří Samek. Na území Německa vozí METRANS všechny vnitrostátní vlaky vlastní trakcí, u mezinárodních vlaků je to zhruba 60 procent vlaků. V ČR METRANS provozuje vlastními lokomotivami 30 procent vlaků, zbytek ve spolupráci s ČD Cargo.

Problémy s kapacitou tratí zejména na Českou Třebovou

„V loňském roce jsme se potýkali s problémy s nedostatkem kapacity dráhy v době výluk, a to zejména na hlavních tratí mezi Pardubicemi a Českou Třebovou. V polovině roku se stávaly i případy, kdy vlaky čekaly i dva dny na průjezd,“ popisuje Jiří Samek zásadní problém, který trápí prakticky všechny nákladní dopravce. Stávající drážní zákon totiž upřednostňuje dálkovou osobní dopravu, a to i v tom případě, když se využívá daná kapacita tratě na méně než pětinu maximálních parametrů. Mezi Prahou a Českou Třebovou prý jede šest až osm většinou čtyř- až pětivozových rychlíků za hodinu, v Německu jezdí dálková doprava v taktu jedné hodiny i na hlavních spojeních mezi několikanásobně většími aglomeracemi, není dotována a vytížení je samozřejmě daleko větší.

„My tam potom s nákladní dopravou nemáme tolik problémů ani v době výluk jako v České republice. Věříme však, že se právě podaří v ČR v novelizaci zákona o drahách implementovat ustanovení usnesení Evropské komise a Rady z roku 2012 a bude vhodně provedena koordinace mezi nákladní a osobní železniční dopravou tak, aby na daných frekventovaných tratích bylo možno organizačními opatřeními dosáhnout vyš-šího přepravního výkonu,“ dodal šéf společnosti METRANS. Zásadním řešením podle jeho slov bude až výstavba oddělených paralelních vysokorychlostních tratí obdobně, jako to udělali v Rakousku, Německu a Nizozemku. „Oddělení dálkové nákladní a dálkové osobní dopravy od přepravy regionální je nevyhnutelné jak z hlediska vyššího výkonu a rychlosti, tak i z hlediska minimalizace vlivu hluku na obydlené okolí,“ uvedl Jiří Samek.

Jednou z výrazných investic, které čekají METRANS v příštích letech, bude rozšíření terminálu v České Třebové. Ta se stala hlavním centrálním terminálem pro přesměrování zásilek kombinované dopravy z jednotlivých směrů, díky tomu se dosáhlo optimálního vytížení vlaků na jednotlivých mezinárodních spojích a odpovídající doby přepravy v taktu. Celkový překlad na tomto terminálu byl v minulém roce 736 816 TEU, denně se zde odbaví celkem 24 vlaků, což je téměř na hranici možností tohoto terminálu. Proto se chystá výstavba druhé etapy, METRANS momentálně pracuje na přípravě projektu a zajišťování potřebných povolení. „Plánujeme zde rovněž postavit administrativní budovu, depo a dílny, to ale bude až v další fázi,“ dodal Jiří Samek.

Tomáš Johánek

spinner