Kontejnerové vlaky z Číny

Kontejnery z Číny míří do ČR přes Rusko či Řecko

Kontejnery z Číny míří do ČR přes Rusko či Řecko

Čína patří k zemím s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou. Logicky proto také představuje významný potenciál ať už pro námořní rejdaře nebo pro železniční dopravce. Železniční přepravy jsou zejména v Rusku podporovány investicemi do infrastruktury a lokomotivního parku. Tento přepravní proud je samozřejmě zajímavý i pro ČD Cargo, neboť na území České republiky se nacházejí dvě pobočky čínské společnosti Foxconn.

Ta na našem trhu působí od roku 2000 a v Pardubicích a Kutné Hoře provádí finální montáž počítačů různých značek. Do nedávné minulosti byla do České republiky většina kontejnerů se součástkami z Číny dopravována tradiční cestou, tzn. po moři do severoevropských přístavů a odtud po železnici na některé z tuzemských kontejnerových překladišť. Na podzim 2012 byla pro přepravu kontejnerů vyzkoušena železniční doprava v celé trase. Zkušební vlaky byly ukončeny v terminálech v Mělníku a v Praze na Žižkově, neboť v blízkosti Pardubic nebyl vhodný terminál k dispozici. Větší dojezdová vzdálenost po silnici do Pardubic však mnohdy působila problémy při zajištění zásobování v režimu just-in-time, kdy bylo nutné kontejnery nejprve navézt do meziskladu v Pardubicích a až odtud do výroby. Vyhovující řešení se našlo v podobě terminálu společnosti České přístavy v Pardubicích (pronajatá část areálu Logistika Park), ze kterého je možné přímé zásobování výrobního závodu. Součástí terminálu je dočasný celní sklad, kde následně probíhá celní odbavení.

První ucelený vlak přijel v červenci

Druhý červencový den minulého roku dojel do Pardubic první ucelený kontejnerový vlak z čínského města Wu-chan, přičemž vzdálenost 10 500 kilometrů m překonal za 16 dní. Rychlost přepravy je také jednou z největších výhod železniční dopravy oproti přepravě po moři. Krátké doby přepravy je dosahováno i přes nutnost dvojí překládky z normálního rozchodu na široký na čínsko-kazašské hranici a ze širokého na normální na bělorusko-polské hranici. Zde se překládka uskutečňuje v terminálu Malaszewice. Na naše území vlaky vstupují v Petrovicích u Karviné. Vlaky s kontejnery jsou během cesty doprovázeny strážní službou z důvodu eliminace rizika krádeže nebo poškození zboží. Na zajištění přepravy se podílí řada dopravních a spedičních firem. Kromě národních dopravců, mezi které patří i ČD Cargo, můžeme jmenovat například spediční společnosti InterRail Holding nebo Rail Cargo Logistics, přičemž druhá jmenovaná mimo jiné realizuje i rozvoz kontejnerů tahačem z pardubického terminálu do továrny Foxconn.

K dispozici je alternativní trasa z řeckého přístavu Pireus

Je otázkou, dokdy budou kontejnerové přepravy pro Foxconn realizovány po železnici přes Kazachstán a Rusko. V loňském roce se totiž uskutečnilo ještě několik přeprav po poměrně neobvyklé trase. Čínský státní rejdař Cosco dopravil kontejnery po moři do řeckého přístavu Pireus, kde byly přeloženy na vlak, kterým dojely do terminálu operátora METRANS v České Třebové. Následovala přeprava po silnici do Pardubic. První zkušební vlak dojel do České Třebové 19. června loňského roku, ve větší míře se přepravy „rozjely“ v listopadu. Další vlaky trasované do České republiky přes Šoproň a pohraniční přechodovou stanici Břeclav přijely už přímo do terminálu v Pardubicích. Poprvé se tak stalo 6. října. Společnost Cosco si na 35 let pronajala část přístavu Pireus, kde provozuje kontejnerový terminál a masivně zde investuje. Lze proto předpokládat, že tento řecký přístav se pro velkou část čínského zboží stane branou do Evropy. Paradoxně až do loňského roku přístavu Pireus chybělo napojení na veřejnou železniční síť – stavba tratě do nákladního přístavu trvala zhruba 10 let.

Problémem je vytížení pro cestu do Číny

Určitý problém představuje nerovnováha přeprav, kdy jednoznačně převažují přepravy ložených kontejnerů z Číny. Vyložené kontejnery jsou skladovány na terminálu v Pardubicích, ale zpravidla pro ně schází zpětné vytížení. Pouze zlomek z celkového počtu je využíván firmou Rail Cargo Logistics ke zpětným přepravám do Kazachstánu, další kontejnery jsou nakládány zbožím do Řecka, odkud se pak vracejí zpět do Číny. Toto je obecně problém všech přeprav z Dálného východu do Evropy. V obou výše uvedených případech se jedná o velice zajímavé přepravy, neboť cílový stav předpokládá jízdu minimálně dvou vlaků týdně. V blízké budoucnosti plánuje firma České přístavy v Pardubicích nákup vlastního pozemku, kde by chtěla vybudovat nový terminál s delší vykládací kolejí a lepší zpevněnou plochou.

Michal Roh, ČD Cargo

spinner