Kombinovaná doprava si troufá vyřešit problém ochrany klimatu

Kombinovaná doprava si troufá vyřešit problém ochrany klimatu

22.7. - Protože se objem přepravovaného zboží v kombinované dopravě každoročně zvyšuje o sedm až osm procent, mohlo by to samo o sobě dosáhnout úspor CO2, které chce Evropská komise prostřednictvím evropských legislativních návrhů na ochranu klimatu přinutit pozemní dopravu v Evropě. Tvrdí to Evropská unie pro kombinovanou železniční a silniční dopravu (UIRR).

Pokud jde o ochranu klimatu, kombinovaná doprava je „nízko visícím ovocem“, které lze snadno sklízet, uvádí sdružení. „Potřeby kombinované dopravy k dosažení cílů ochrany klimatu jsou nejnižší, a to jak z hlediska rizik, tak z hlediska zátěže daňových poplatníků, protože se může opřít o stávající technologie", řekl prezident UIRR Ralf-Charley Schultze.

Společnosti již mohly ušetřit 65 až 70 procent svých emisí CO2 přechodem z čisté silniční nákladní dopravy na kombinovanou dopravu. Pokud by výhody elektricky poháněných vlaků byly doplněny nákladními vozidly s nulovými emisemi v lokálu, Kombinovaná doprava bez emisí by se mohla v příštím desetiletí stát realitou, tvrdí UIRR. To je snazší a levnější než u jiných plánů z legislativního balíčku EU. Asociace uvádí jako příklad rozvoj „v současné době neexistujících technologií“, jako je výroba vodíku ze zcela obnovitelných zdrojů energie nebo „zatím nepředstavitelné“ rozsáhlé investice do elektrifikace dálnic trolejovým vedením nebo rozvoj rozsáhlé sítě čerpacích stanic a dobíjecích zařízení pro alternativní paliva.

(SSL ČR)

Ilustrační foto: Hupac 

spinner