​Intermodální doprava přináší až 70procentní úsporu energie

​Intermodální doprava přináší až 70procentní úsporu energie

Koncem listopadu se uskutečnil Evropský summit o intermodální dopravě 2021, na kterém více než 300 účastníků diskutovalo o současném stavu evropské intermodální dopravy ve třech sekcích: energetická a pracovní účinnost, dekarbonizace a standardizace a digitalizace.

Generální ředitel DG MOVE Henrik Hololei prohlásil, že intermodální doprava hraje v plánech Evropské unie klíčovou roli. Za tímto účelem Evropská komise navrhuje modernizovat stávající i budovat novou infrastrukturu specifickou pro intermodální dopravu (překládkové terminály) a zlepšit kompatibilitu železniční infrastruktury s intermodální dopravou. Ke zvýšení produktivity kombinované dopravy přispěje několik iniciativ v oblasti digitalizace a standardizace, přičemž Evropská unie poskytne zásadní finanční prostředky prostřednictvím svých programů: programu Propojení Evropy – Doprava 2 (CEF‑Transport), nástroje pro obnovu a odolnost, programu InvestEU a programu Horizont Evropa.

Denis Choumert, předseda Evropské rady odesílatelů, vyjádřil očekávání odesílatelů ohledně většího počtu intermodálních dopravních služeb, zatímco tyrolská poslankyně Evropského parlamentu a členka výboru TRAN Barbara Thalerová vyzvala odvětví, aby bylo odvážné a na základě svých růstových výsledků nechalo zaznít svůj hlas směrem k tvůrcům politik.

Výsledky studie o uhlíkové stopě a energetické účinnosti kombinované dopravy „od dveří ke dveřím“, kterou na objednávku UIRR vypracovala frankfurtská společnost d‑fine Consultants, představil vedoucí oddělení mobility a dopravy Thorsten Sickenberger. Podle něj dnešní řetězce kombinované dopravy „od dveří ke dveřím“„ spotřebují o 40 až 70 procent méně energie na tunokilometr než jejich alternativy v podobě unimodální nákladní dopravy a zároveň při tom vypustí o 60 až 90 procent méně oxidu uhličitého. A kombinovaná doprava „od dveří ke dveřím“ s nulovými emisemi uhlíku je již za rohem, protože není závislá na vědeckých objevech.

Význam digitalizace a standardizace

Rozhodujícím faktorem úspěchu budoucí konkurenceschopnosti kombinované dopravy budou iniciativy v oblasti standardizace a digitalizace, které vzejdou z tohoto odvětví i z podnětu Evropské komise. Vzhledem k téměř dvojnásobnému nárůstu výkonů kombinované dopravy od finanční a hospodářské krize v roce 2009 je nyní intermodální železnice nejdůležitějším a jediným rostoucím výrobním systémem evropské železniční nákladní dopravy.

Tucet generálních ředitelů intermodální dopravy a dva vedoucí útvarů Komise tvořili tři panely, které poskytly praktické příklady a vyjmenovaly úspěchy uplynulého desetiletí.

Prezident UIRR Ralf‑Charley Schultze vyhlásil jako závěrečný akt Evropského intermodálního summitu 2021 iniciativu Kombinované dopravy pro Evropu (CT4EU), která má zdůraznit možnosti a výkonnost kombinované dopravy a to, jak může přispět k řešení dilemat naší doby: energetické krize, nedostatku řidičů kamionů a dekarbonizace dopravy. CT4EU bude doprovázet legislativní proces a sdružovat zúčastněné strany v oblasti kombinované dopravy, aby se oslovily Bruselskou administrativu, členské státy a regionální a místní tvůrce politik.

(lan)

Foto: LAN

spinner