​Hamburk zaznamenal rekordní objem železničních přeprav

​Hamburk zaznamenal rekordní objem železničních přeprav

23.2. - Hamburku se podařilo obstát v ostré konkurenci s ostatními přístavy na severu Evropy. Za pozornost stojí především dobré výkony železničních spojů s vnitrozemím. Hamburská společnost Hafen Hamburg Marketing uvedla, že v obchodním roce 2016 bylo z a do přístavu přepraveno po železnici 46,4 milionu tun zboží.

Ve srovnání s celoněmeckým trendem ústupu železnice z trhu je výsledek právě opačný – plus 1,5 procenta. Hamburk spojuje s evropským vnitrozemím denně více než 200 nákladních vlaků. Za pozornost stojí například iniciativa pivovaru Warsteiner a jeho projektového partnera Conjoin vypravovat přímé kontejnerové vlaky mezi hamburským přístavem a železničním terminálem v Severním Porýní – Vestfálsku.

„Hamburk soustavně posiluje svou pozici jako předního evropského přístavu využívajícího železnici. V roce 2016 jsme po železnici přepravili 46,4 milionu tun zboží, o 1,5 procenta více než v předchozím roce. V případě kontejnerů železnice zaznamenala meziroční nárůst o 2,4 procenta na 2,4 milionu TEU. Z těchto rekordních výsledků máme velkou radost. Podíl železnice na vnitrozemské dopravě přístavu dále roste. Systém přeprav pro pivovar Warsteiner je ukázkovým příkladem podnikatelské iniciativy,“ zdůraznil předseda představenstva HHM Ingo Egloff.

„S našimi partnery jsme připravili životaschopný logistický koncept. Náš region má díky tomu spojení s Hamburkem za velmi příznivých podmínek, s vysokou kvalitou služeb, navíc ohleduplné k životnímu prostředí,“ dodal technický ředitel pivovaru Warteiner Ulrich Brendel.

(tj)

spinner