Bude budoucnost patřit skládacím kontejnerům?

Bude budoucnost patřit skládacím kontejnerům?

18.11. - Jen málo nástrojů globální ekonomiky přežilo bez větších inovací tak dlouho jako přepravní kontejner. Zásobovací poruchy po celém světě představují příležitost otestovat tuto schopnost. Jak se přístavy, železniční loděnice a sklady ucpávají standardizovanými kovovými bednami, prázdnými i plnými zboží, mnozí uvažují o produktu, který byl před pandemií nedostupný: přepravní kontejnery, které se skládají na harmoniku nebo zúžení až na pětinu své obvyklé velikosti. Alespoň v to doufají jejich podporovatelé.

Téměř 27 % z 862 milionů beden měřených ve dvacetistopých ekvivalentních jednotkách, které letos proplují světovými přístavy, bude podle Drewryho odhadů prázdných. Boston Consulting Group spočítala, že náklady lodního průmyslu na jejich dopravu do míst, kde budou naloženy, činí asi 20 miliard dolarů. Mnoho z nich stráví dny nebo týdny zabíráním místa v již zablokovaných zadržovacích oblastech a skladech, což dále zkomplikuje zpoždění v dodavatelských řetězcích.

To vše inspiruje manažery všude od Amazon.com Inc. až po pop kulturou inspirovaného výrobce bobbleheadů Funko Inc. a producenta mléčných alternativ Oatlyho, kteří se potýkají s tím, jak získat potřebné kontejnery pro přepravu jejich zboží.

„Můžeme vyřešit část této nerovnováhy, nebo alespoň neefektivnost přepravy vzduchu", řekl Hans Broekhuis, výkonný ředitel společnosti Holland Container Innovations Nederland, známé jako 4FOLD. V roce 2013 se 40-stopé kontejnery 4FOLD staly prvními skládacími jednotkami, jež získaly certifikace od Container Safety Convention a Mezinárodní organizace pro normalizaci, a mimo jiné, splňující normy požadované lodními linkami, terminály a železničními společnostmi. Delft testuje u více než 15 dopravců a zasílatelů pohybujících se v 60 přístavech po celém světě, kontejnery šetrné k životnímu prostředí, které lze složit na čtvrtinu jejich objemu, čímž zaberou méně místa na nákladních automobilech, lodích a v docích.

Tyto výhody vidí Jim Hagemann Snabe, ředitel největší lodní linky na světě Moller-Maersk, který v loňském roce označil skládací kontejnery jako „sen lodního průmyslu". Zároveň tuto technologii testují také výrobci spotřebního zboží, včetně společnosti Procter & Gamble.

Navzdory tomu, že mezi dopravci a přepravci vzbuzují naději, vyšší počáteční náklady a váhavost přejít na nový obchodní model zatím brání tomu, aby se skládací kontejnery staly hlavním proudem. Jak se společnosti budou více snažit najít odpovědi na výpadky dodavatelského řetězce, kompromisy investic do nové technologie by se mohly zmenšit, uvedl Santtu Seppala, vedoucí strategie společnosti Staxxon, která se také zabývá skládacími kontejnery. Poté, co jejich 20-stopé kontejnery získaly plnou certifikaci na vrcholu pandemie, Montclair (firma se sídlem v New Jersey) je plánuje příští rok uvést na trh. Společnost má desítky potenciálních kupců, kteří projevili zájem. „Naše řešení by nejen výrazně pomohlo zmírnit současnou krizi, ale také bychom ušli velký kus cesty, abychom zabránili tomu, že k podobné krizi v budoucnu znovu dojde", říká pan Seppala.

Podle Shao Hung Goha, lektora logistiky a dodavatelského řetězce na Singapurské univerzitě sociálních věd, by dopravci mohli ušetřit až 57 % nákladů na vnitrozemskou dopravu tím, že se budou spoléhat na skládací kontejnery. Navzdory vyšším pořizovacím a ročním nákladům na údržbu by skládací jednotky stále představovaly nákladově výhodnější variantu, jak zjistil jeho výzkum. Otázkou zůstává pouze definovat optimální mix skládacích a běžných kontejnerů, které by firmy měly udržovat ve svých zásobách, uvedl. Pokud je nasazeno příliš málo nebo příliš mnoho skládacích beden, náklady na nákup by mohly vyvážit výhody. Budete totiž muset najít další tři skládací kontejnery, abyste se mohli vydat na stejnou cestu.

SSL ČR

Foto: 4FOLD 

spinner