​Allianz pro Schiene: Kombinovaná doprava má mezi menšími firmami velký potenciál

​Allianz pro Schiene: Kombinovaná doprava má mezi menšími firmami velký potenciál

1.12. - Řada malých a středních dopravních podniků by mohla na vhodných dopravních trasách využívat kombinovanou dopravu silnice-železnice pro hlavní úsek a přesunout tak nákladní dopravu na železnici. Mnoho těchto společností toho však nevyužívá. Ukazuje to první systematický průzkum dopravních podniků v Německu na toto téma.

Průzkum provedly společně Alianz pro Schiene a spolkový dopravní a logistický BGL v rámci projektu Truck2Train financovaného Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury (BMVI).

62 procent dotázaných malých a středních poskytovatelů uvedlo, že přepravují zboží na vzdálenost 300 km a více nákladními automobily. Právě zde by ekologicky šetrná kombinovaná doprava mohla ekonomické výhody. Zároveň 62 procent respondentů uvedlo, že tuto možnost v současné době nevyužívá. Průzkumu se zúčastnilo více než 200 společností.

Železnice je šancí pro mnoho malých a středních podniků

"Tento průzkum působivě ukazuje, jak velký potenciál nabízí kombinovaná doprava pro větší ochranu klimatu v nákladní dopravě v Německu," řekl Dirk Flege, výkonný ředitel Allianz pro Schiene. "Železnice je pro mnoho malých a středních dopravních společností jednou z možností. O to důležitější je odstranit překážky vstupu na trh. Německo již nesmí propásnout tuto příležitost k větší ochraně klimatu v dopravě," dodal Dirk Flege.

Mluvčí představenstva BGL Dirk Engelhardt zdůraznil: "Bylo pro nás důležité nechat promluvit samotné dopravní podniky a odhalit překážky, které brání využívání železnice. Pomocí zpětné vazby chceme pomoci překonat stávající překážky a ukázat, proč se dosud nepodařilo dosáhnout cílů v oblasti přechodu na jiný druh dopravy. Místo neustálého volání po změně chceme společně s Allianz pro Schiene nabízet řešení a umožnit malým a středním dopravním podnikům využívat kombinovanou dopravu."

Tři překážky

Podle průzkumu brání v současnosti využití potenciálu kombinované dopravy u malých a středních podniků zejména tři překážky. Pro mnoho společností je kvůli omezeným personálním kapacitám plánování přechodu z kamionů na železnici a zpět příliš náročné a chybí potřebné know-how. Kromě toho často nemají ve svém vlastním vozovém parku žádné nakládací jednotky, které by mohl jeřáb uchopit pro překládku na železnici. Často je to však jediný způsob, kombinované dopravy využít. A v neposlední řadě se mnozí jednoduše neorientují v nabídkách a cenách operátorů kombinované dopravy. Často však v blízkosti lokality také chybí vhodné vlakové spojení. Další důležitou otázkou pro respondenty je přesnost a spolehlivost železniční nákladní dopravy.

(lan)

Foto: (LAN)

spinner