​Začíná rekonstrukce povrchu na vnějším Pražském okruhu v úseku 9,33 až 11,75 km

​Začíná rekonstrukce povrchu na vnějším Pražském okruhu v úseku 9,33 až 11,75 km

12.9. - Realizací přechodné úpravy provozu začíná v sobotu 12. 9. od 15.00 hodin oprava povrchu na dálnici D0 (vnější Pražský okruh). Samotné práce na vozovce mezi Cholupickým tunelem a tunelem Slivence budou zahájeny v pondělí.

Opravovat se bude pravý jízdní pás ve směru k dálnici D5. Práce budou probíhat za provozu s realizací částečných uzavírek a úpravami dopravně inženýrského opatření v závislosti na aktuálním postupu prací, aby byla zachována maximální plynulost provozu a současně bezpečnost účastníků silničního provozu i pracovníků. Řidiči musí počítat v průběhu oprav s omezením v jízdním pásu nejen ve směru na dálnici D5, ale v určitých fázích se bude přechodně omezovat provoz i v pásu levém ve směru k dálnici D1.

V sobotu od 15.00 do 22.00 hodin bude v době výstavby dopravně inženýrského opatření provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru k D5 a následně až do večera 22. 9. dvěma provizorními jízdními pruhy.

Podle plánu by měl být opravovaný úsek uveden do provozu 20. 10., a to včetně demontáže přechodné úpravy provozu. S rekonstrukcí stejného úseku ve směru na dálnici D1 (levý jízdní pás) se bude pokračovat na jaře příštího roku. Společnost Silnice Group, a. s, která vzešla jako vítěz z výběrového řízení na zhotovitele, ji bude zakázku kompletně realizovat za 43,235 milionu Kč bez DPH.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner