Údržba mostu v Aviatické ulici skončí o čtrnáct dní dříve

Údržba mostu v Aviatické ulici skončí o čtrnáct dní dříve

14.7. – V úterý 14. července 2020 (v odpoledních hodinách) dokončí Technická správa komunikací demontáží dočasného dopravního značení stavební práce na mostě číslo X-017 v ulici Aviatická. P

ráce se tak podaří dokončit o 14 dní před původním termínem. Údržba mostu začala 2. března 2020 a obnášela přeizolaci a obnovu vozovkového souvrství mostu, a to v celé délce mostní konstrukce včetně přechodových oblastí.

Zhotovitelem stavby je společnost Super-Kreate Czech, s. r. o.

(lan)

Foto: TSK

spinner