​Svaz průmyslu a dopravy: Stavební zákon musí být efektivnější

​Svaz průmyslu a dopravy: Stavební zákon musí být efektivnější

Návrh stavebního zákona potřebuje dotáhnout. Musí splnit požadavek jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák proto začátkem února na jednání Hospodářského výboru apeloval na poslance, aby v návrhu stavebního zákona přijali kvalitní pozměňovací návrhy. Jedině tak se výstavba v České republice zrychlí a zjednoduší.

„Po pandemii nás čeká složité období obnovy, kterému musí pomoci stavební zákon. Dnešní systém je někdy téměř nefunkční a potřebuje výraznou změnu. Čekáme na ni už 17 let, v povolování stavebních procesů jsme ve světě až na 156. místě. My přitom potřebujeme, aby stát, podnikatelé i ti nejmenší stavebníci mohli stavět za jasně daných podmínek, v jasně daných lhůtách, za jasně daných práv a povinností, a to při současném zachování ochrany všech veřejných zájmů,“ upozornil Jaroslav Hanák.

„Vítáme proto, že na Hospodářském výboru prošel komplexní pozměňovací návrh poslanců Kolovratníka, Kořanové a dalších, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Návrh zaručuje nezávislou soustavu stavebních úřadů, řeší systémovou podjatost a zajišťuje předvídatelnost rozhodování. Přináší i další pozitiva v územním plánování i v jiných oblastech a měl by být základem pro dotažení celé rekodifikace, kterou tak nutně potřebujeme,“ vysvětlil Jaroslav Hanák.

Podle svazu je ale třeba, aby Sněmovna přijala ještě některé úpravy, které řeší například možnou nečinnost stavebních úřadů, stanovení konkrétních lhůt či rozšíření drobných staveb bez nutnosti povolení. „Nutné je také zajistit i změny dalších dotčených zákonů. Jsem proto rád, že prošel i pozměňovací návrh, který řeší nakládání s vodami či mezitímní rozhodnutí, díky kterému může začít příprava ke stavbě ještě před ukončením vyvlastnění pozemku nebo konečné dohodě o ceně. Tuto problematiku Svaz řeší mnoho let. Doufám, že Sněmovna rozhodnutí potvrdí a v některých případech přijme ještě ambicióznější úpravy, například u částí týkajících se liniového zákona nebo zákona o EIA,“ doplnil Jaroslav Hanák. (lan)

Foto: SPČR

spinner