ŘSD zprovozní první čtvrtinu ze 6 km nově budované silnice za Plzní na Klatovy

ŘSD zprovozní první čtvrtinu ze 6 km nově budované silnice za Plzní na Klatovy

19.5. - Plzeňské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvede v sobotu ráno do předčasného užívání prvních 1,5 kilometru z celkem 6,3 budovaných kilometrů nové silnice ze Šlovic do Přeštic na hlavním tahu I/27 Plzeň - Klatovy. Řidiči už nebudou jezdit po současné komunikaci a budou využívat pravou polovinu nové čtyřpruhové silnice, řekl včera vedoucí úseku výstavby Michal Bárta. Pruh z Plzně na Klatovy se otevře kolem 06:00 a v opačném směru mezi 09:00 a 10:00.

Přeložka Šlovice - Přeštice za 1,2 miliardy korun je aktuálně největší stavbou ŘSD v Plzeňském kraji. Celá má být hotová v září 2024, dokončená je ze tří čtvrtin. Téměř stejně bude stát obchvat Klatov na stejné silnici I/27 zahájený před 1,5 roku.

"Řidiči jedoucí z Plzně do Klatov do této chvíle využívali provizorní komunikaci před skládkou Vysoká a dál pokračovali po původní I/27. Od sobotního rána budou jezdit rovně po pravé polovině nově vybudované čtyřproudé komunikace až po mimoúrovňovou křižovatku, která napojuje obce Chlumčany, Horní Lukavici a Hradčany," uvedl Michal Bárta. Na mimoúrovňové křižovatce sjedou a pro projetí dvou nových kruhových objezdů se napojí na současný hlavní tah I/27 a budou pokračovat na Klatovy.

Větší změna čeká řidiče jedoucí opačným směrem od Klatov na Plzeň. "Ti dosud po projetí novou okružní křižovatkou pokračovali ve směru na Plzeň ve stávající stopě, ale od sobotního rána bude tato komunikace od kruhového objezdu uzavřena a budou svedeni na nově vybudovanou část přeložky I/27," řekl Michal Bárta. Z kruhového objezdu napojujícího Chlumčany, Horní Lukavici a Hradčany sjedou do zářezu a budou pokračovat po zprovozněném pruhu nové čtyřproudé komunikace až k přivaděči na D5.

"Tyto změny dopravního uspořádání nám umožní realizovat další etapy," uvedl vedoucí výstavby. Apeluje na řidiče, aby věnovali zvýšenou opatrnost změně dopravního značení a neohrožovali sebe nebo stavební dělníky.

Stavbu nové čtyřpruhové silnice mezi Šlovicemi a Přešticemi, kudy projíždí asi 20 000 vozidel denně, zahájilo ŘSD koncem dubna 2020. Její součástí bude obchvat Horní Lukavice. Obec, kde za pět let vzrostla doprava o třetinu a trvale přibývá kamionů, o něj usilovala 40 let. "Zbývá dokončit druhou mimoúrovňovou křižovatku u Dnešic, finální asfaltové povrchy, retenční nádrž na konci úseku a terénní úpravy," dodal Michal Bárta.

(čtk)

Mapa: ŘSD

spinner