​ŘSD zahajuje v úterý výstavbu protihlukové stěny u D1 v Praze – Šeberově

​ŘSD zahajuje v úterý výstavbu protihlukové stěny u D1 v Praze – Šeberově

18.9. - V úterý 19. září zahajuje ŘSD výstavbu protihlukové stěny u dálnice D1 v Praze – Šeberově. Provoz na nejvýznamnější dopravní tepně republiky to omezí na 40 dní. Záměrem ŘSD je vybudovat protihlukovou stěnu podél dálnice D1 ve směru na Brno vpravo mezi 2. až 3. kilometrem. Její celková délka bude více než třičtvrtě kilometru, přesně 860 m. Tyčit se bude do výšky tří metrů nad úrovní vozovky dálnice. Opatřena bude 6 únikovými východy, které v ní budou umístěny vždy po cca 140 metrech. Vedle samotné protihlukové stěny bude vybudováno i schodiště k ní a rovněž systém odvodnění.

Výstavbu protihlukového opatření si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v oblasti. Denně po dálnici D1 projede těmito místy podle posledního sčítání dopravy více než 80 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nové stavby tedy bude ochránit od škodlivého hluku především obyvatele Prahy – Šeberova, ale i přilehlých městských částí.

V první fázi dojde na přípravu plochy pro výstavbu protihlukové stěny. Bude nutné demontovat stávající zařízení, jako například svodidla u dálnice, dále rozebrat chodník, odstranit zábradlí i oplocení. Právě během těchto prací dojde na omezení dopravy na dálnici D1 na 40 dní. Od 21.9. do 29.10. bude v místě výstavby mezi 2. a 3. kilometrem veden provoz třemi zúženými pruhy v každém směru a rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která protihlukovou stěnu postaví za 27,4 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavby plánujeme v únoru příštího roku.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner