​První nový ekodukt na D1 už slouží svému účelu

​První nový ekodukt na D1 už slouží svému účelu

9.10. - Po zprovoznění modernizované dálnice D1, která je na nejvýše položeném úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem průjezdná bez omezení už od července, začal svému účelu sloužit i první ze čtyř plánovaných ekoduktů. Nový, 88 metrů široký přechod pro zvěř na 95. kilometru otevřeli specialisté Skanska v těchto dnech, místo ale čeká ještě finální výsadba keřů a instalace fotopastí pro monitorování pohybu zvěře.

S délkou téměř 88 metrů je nejdelším z plánovaných čtyř ekoduktů na modernizované dálnici D1. „Výstavba začala přípravnými pracemi v březnu 2020 a již na začátku dubna jsme osazovali tubus směrem na Brno. Ten se skládal z 25 oblouků o váze až 48 tun a deseti segmentů křídel. Montáž proběhla za pomoci 500tunového jeřábu a zvládli jsme ji za pouhých 5 dnů. V červenci téhož roku proběhla montáž tubusu směr Praha, také za 5 dnů,“ popsal projektový manažer společnosti Skanska Michal Vozdecký.

Než byla konstrukce zasypána po oblouk, držela tvar pomocí předpínacích lan umístěných ve spodní části oblouku. Ty bylo potřeba pro dokončení izolací a zásypu odstranit. Práce byly naplánovány na první dvě noci v květnu 2021 a namísto plánovaných dvanácti 20minutových uzavírek se je podařilo zvládnout za pouhých 6 uzavírek. Ekodukt pokryl zásyp o celkovém objemu přes 32 tisíc m³ zeminy, bylo zbudováno zábradlí a provedeny terénní úpravy, tedy ohumusování, osev a rozmístění větších kamenných bloků. „Finální úpravy jsme řešili s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Konzultovali jsme mnoho detailů, což se příznivě podepsalo na finální podobě, která teď maximálně vyhovuje monitorování pohybu zvířat. Uprostřed ekoduktu je vytvořen pás z písku tak, aby v budoucnu nezarostl vegetací a umožňoval monitorovat pohyb zvířat fotopastmi umístěnými ve středu ekoduktu,“ vysvětlil Michal Vozdecký s tím, že na ekoduktu chybí pouze ozelenění keři, jejichž výsadba je vhodná až v průběhu října.

(lan)

Foto: Skanska

spinner