Památkově chráněnou budovu v Jaroměři obsadí stavbaři

Památkově chráněnou budovu v Jaroměři obsadí stavbaři

8.4. - Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce historické nádražní budovy v Jaroměři. Stala se jím společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 143 896 530 korun. Stavba zahrnuje obnovu fasády a střechy budovy, současně dojde k úpravám vnitřních dispozic. Práce začnou ještě letos na jaře, potrvají celkem 18 měsíců.

Rekonstrukce kolejí a nástupišť probíhala ve stanici v letech 2018 a 2019, dokončen je rovněž navazující přestupní terminál. Nyní přichází na řadu poměrně rozsáhlá nádražní budova z 19. století. Ta je spolu se skladištěm, poštou, vodárenskou věží, výtopnou, točnou a kolejištěm kulturní památkou.

Stavbaři zrenovují fasádu a střechu, stejně tak vymění okna a dveře. Díky úpravě vnitřních dispozic dojde k rozšíření komerčních a kancelářských prostor. Postaví se rovněž nové toalety a obnoví provoz bufetové části bývalé restaurace.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla 179 712 552 Kč. Vítěz výběrového řízení předložil nabídku, která byla o více než 35 milionů nižší.

Projekt Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř je navržen ke spolufinancování ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Celková výše způsobilých nákladů projektu je 25 083 619 Kč, výše dotace může činit až 10 951 750 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

(pav)

Vizualizace: Správa železnic

spinner