​Na dokončení nové nádražní budovy v Karlových Varech naváže modernizace kolejiště

​Na dokončení nové nádražní budovy v Karlových Varech naváže modernizace kolejiště

10.5. - Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila druhou část modernizace stanice Karlovy Vary. Projekt zahrnuje v současné době dokončenou první etapu – demolici a výstavbu výpravní budovy – a právě zahajovanou rekonstrukci kolejiště. Jejím cílem je zlepšit technický stav nástupišť a přístřešků a zajistit zvýšení bezpečnosti a komfortu přepravy cestujících.

V rámci první části stavby se provedla demolice stávající výpravní budovy a na jejím místě byla postavena moderní novostavba vycházející z návrhu architekta Petra Franty. Ústředním prvkem stavby je prosklená hala přecházející přes obě patra a vytvářející vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Na prostor haly v podzemním podlaží se v budoucnu napojí podchod vedoucí na jednotlivá nástupiště. V nadzemním podlaží je umístěna hala s prostorem pro prodej jízdenek a administrativní část včetně zázemí. Celý objekt staniční budovy je bezbariérový.

„Karlovy Vary patří k významným lázeňským centrům naší republiky. Zdejší železniční stanice tvoří vstupní bránu pro velkou část tuzemských i zahraničních hostů, kteří přijíždějí do lázní. Dřívější stav nádraží byl skutečně zoufalý, dnes se jeho podoba viditelně mění k lepšímu. Po dokončení všech zbývajících úprav včetně kolejiště získají obyvatelé krajského města stanici, která bude odpovídat představám o moderní české železnici,“ konstatoval ministr dopravy Dan Ťok.

„Součástí projektu je návrh rekultivace zeleně, kdy kvalitní stávající stromy budou zachovány a dotvoří tak budoucí tvář stanice v její nové podobě. Díky tomu budou mít Karlovy Vary skutečně reprezentativní vlakové nádraží,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Nová výpravní budova již začala sloužit veřejnosti. V jejím přízemí najdou cestující osobní pokladny, které se dočasně otevřou v místě jedné z budoucích komerčních provozoven. Přístup do nové budovy bude zpočátku možný jen hlavním vchodem. Po dokončení výstavby prvního nástupiště v srpnu letošního roku se otevře rovněž vstup z její horní části, kde současně dojde ke zprovoznění pokladních přepážek.

Na výstavbu nové výpravní budovy navazuje druhá, právě zahajovaná část projektu, která se týká kolejiště. Rekonstrukcí projde 1. a 2. nástupiště. Kromě výstavby nového podchodu se dále provedou potřebné úpravy železničního svršku a spodku, staničního zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a dalších návazných zařízení.

(tj)

spinner