​Na Barrandovském mostě bude vybudován rozštěp u sjezdu do Modřan

​Na Barrandovském mostě bude vybudován rozštěp u sjezdu do Modřan

25.4. – V rámci přípravných prací před samotným zahájením II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu dojde v termínu od 28. dubna do 15. května 2023 k realizaci rozštěpu na straně Prahy 4, který je nezbytný k následnému vedení dopravy během hlavní rekonstrukce, kdy má řidičům umožnit sjezd z Barrandovského mostu do Modřan a Braníku.

Během těchto prací proběhne demolice části zdi, úprava terénu a položení provizorního vozovkového souvrství k zajištění převedení dopravy v období hlavní části II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.

Jde o první významnějším omezení pro dopravu před hlavní částí rekonstrukce mostu. Z Barrandovského mostu ve směru z centra na Jižní spojku bude uzavřen pravý jízdní pruh před a za rozštěpem u sjezdu k Modřanské ulici v délce cca 130 m a dále levý jízdní pruh na předmětné sjízdné rampě do ulice Modřanská v délce cca 130 m.

Průjezd bude umožněn sníženým počtem jízdních pruhů. Omezení tak na Barrandovském mostě dočasně ztíží projíždějícím řidičům hlavně možnosti přeřazení mezi jízdními pruhy.

Zhotovitelem je PORR, a. s.

(lan)

Foto TSK

https://opravujeme.to/action/1338/

spinner