​Ministerstvo dopravy: NKÚ nezohledňuje aktuální stav výstavby D35

​Ministerstvo dopravy: NKÚ nezohledňuje aktuální stav výstavby D35

13.11. – „Nejvyšší kontrolní úřad (NKU) dnes ráno vydal tiskovou zprávu, která se věnuje závěrů z kontroly NKÚ: Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35. S celkovým zhodnocením situace na stavbě D 35 nesouhlasíme, neb učiněný závěr je v přímém rozporu s aktuální situací a vývojem v nadcházejících letech. D35 bude nejrozestavěnější dálnicí u nás, intenzívně se na ní pracuje a probíhají i přípravy posledních úseků před Mohelnicí. Hotovo bude za několik let. Minulost (místy až hodně vzdálenou) nezměníme, ale poučili jsme se z ní,“ uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Komentář MD ke zprávě KÚ přináším v původním znění.

NKÚ prověřoval poskytování, čerpání a využití peněžních prostředků státu a peněžních prostředků EU určených na přípravu a výstavbu dálnice D35. Ve svých zjištěních konstatuje, že se výstavba 210 kilometrů dlouhé dálnice D35 zpožďuje a prodražuje a že celkově potrvá více než 50 let.

Ve svých závěrech NKÚ nepřináší nic, co by o dálnici D35 nebylo všeobecně známo. Výstavba neprobíhala podle původního harmonogramu a koncepčních plánů minulých vlád. Souhlasit lze se závěrem, že v důsledku změn v přípravě a oddalování výstavby rostou náklady staveb, byť je třeba upozornit, že s časem nerostou jen ceny, ale díky inflaci se též snižuje hodnota peněz.

Zcela zásadně však nelze souhlasit s tvrzením a celkovým vyzněním závěru NKÚ, že dokončení výstavby dálnice D35 je neustále oddalováno. V současnosti je tomu totiž přesně naopak.

V letech 2018 až 2022 bylo zprovozněno 27,3 km dálnice D35. Aktuálně probíhá výstavba dvou úseků v celkové délce 21,8 km. Konkrétně se jedná o 11,8 kilometrů dlouhý úsek Janov–Opatovec a 10,5 km dlouhý úsek Hořice – Sadová. Ve čtvrtek 16. listopadu bude zahájena stavba šestikilometrového úseku Vysoké Mýto – Džbánov.

V roce 2024 pak začne na dálnici D35 historicky nejvíce staveb. Konkrétně se rozestaví dalších šest úseků dálnice v délce 35,7 kilometrů. Dohromady tak bude najednou ve výstavbě 64 kilometrů dálnice D35. V příštím roce se tak dálnice D35 stane nejvíce rozestavěnou dálnicí v České republice. V roce 2025 je v plánu zahájit stavbu zbývajících 52,7 kilometrů. Dálnice D35 má být hotová v roce 2029.

Ministerstvo dopravy i vláda České republiky si jsou vědomy klíčového významu dálnice D35 pro dopravní infrastrukturu ČR. Přes nutné škrty ve výdajích státního rozpočtu tak peníze na výstavbu dálnice nechybí.

Minulostí by rovněž měly být dlouhé doby přípravy staveb, spojené se získáváním územních rozhodnutí a majetkoprávním vypořádáním pozemků, které podle NKÚ stály v případě D35 za problémy. Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, který schválila sněmovna, přináší naprosto zásadní urychlení a zjednodušení všech správních řízení spojených s přípravou a výstavbou dopravní infrastruktury.

ŘSD k tématu také vydalo svoji reakci.

(lan)

Ilustrační foto: ŘSD

spinner