​Hospodářská komora ČR: Je třeba se zaměřit na financování infrastruktury

​Hospodářská komora ČR: Je třeba se zaměřit na financování infrastruktury

Podle předsedy Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuela Šípa by se Česká republika měla během nadcházejícího předsednictví v Radě EU zaměřit v dané situaci především na financování dopravní infrastruktury v dalším období.

„Přestože Evropa musí čelit energetické a válečné krizi, je potřeba myslet na budoucnost. Mají-li platit evropské lhůty pro zajištění zabezpečovacího systému ETCS, bude nezbytné hledat i možnosti evropského financování. Kromě toho zejména železniční infrastruktura musí být připravena na rekonstrukci Ukrajiny. To znamená velice razantní posílení západovýchodního směru přepravy,“ uvedl Emanuel Šíp.

Jak uvedl místopředseda Dopravní sekce pro železniční a vodní dopravu Hospodářské komory ČR Petr Forman, nabízí se několik důležitých témat. Dochází podle něj k zásadním změnám přepravních proudů v souvislosti s válkou na východě i s dopady postupného přechodu na bezuhlíkové dopravní systémy. „Je evidentní, že bez podstatných změn v dopravní politice ČR (rázné posílení železnic a plavby) hrozí nejen horší dostupnost některých komodit, ale i ´dopravní chudoba´, mimo jiné vlivem ´emisních povolenek´ pro silniční nákladní dopravu. Proto by ČR měla prosazovat (kromě dílčího odkladu některých opatření) evropské kofinancování kapacit pro nákladní dopravu po železnici a vnitrozemských vodních cestách,“ uvedl Petr Forman.

Co se týče dílčích projektů, ČR by podle něj měla podporovat snahu Polska o zařazení Oderské vodní cesty do TEN-T, protože je to v indukovaném zájmu ČR – včetně přístupu k terminálům LNG.

Co se týče důležitých témat v dlouhodobějším horizontu, Petr Forman uvedl, že „Hospodářská komora ČR není typickým svazem, neboť její členská základna zahrnuje stoupence různých zájmů, které musí HK ČR uvážlivě hájit a prosazovat. Lze však říci, že pokud budou v dopravě pokračovat tendence vyplývající z programu European Green Deal, pak je nepochybně v dlouhodobém zájmu řady států (tedy nejen ČR) prosazovat evropské kofinancování infrastruktury pro nákladní dopravu na železnicích a vnitrozemských vodních cestách, včetně multimodálních terminálů. Posílit by se měla i podpora výzkumu a vývoje v oblasti alternativních pohonů, vedle toho i potřebná infrastruktura.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner