EU potřebuje více bezpečných parkovišť

EU potřebuje více bezpečných parkovišť

Zaměstnavatelé, odbory a provozovatelé parkovišť naléhavě žádají Evropskou komisi, aby v příštích třech letech zachovala cílený přístup k certifikaci, modernizaci, výstavbě a financování bezpečných a zabezpečených parkovišť pro nákladní vozidla v EU.

Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a Evropská organizace pro bezpečné parkování (ESPORG) ve společném dopise adresovaném komisařce EU pro dopravu Adině Văleanové vyzvaly Evropskou komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o spolufinancování bezpečných a chráněných parkovišť pro nákladní automobily (SSTPA) v Evropě v období let 2025 až 2027.

Vytvoření sítě bezpečných a zabezpečených parkovišť je podle nich strategickou reakcí na řešení nedostatku řidičů v EU tím, že se tato profese stane pro stávající i potenciální řidiče atraktivnější a životaschopnější. Bezpečné a zabezpečené parkování je zásadní pro zvýšení pohody řidičů a zajištění podpory a infrastruktury nezbytné pro jejich profesní rozvoj.

Ochrana řidičů musí být na prvním místě

Tyto tři organizace se zasazují o další modernizaci a rozvoj nových, udržitelnějších a propojenějších SSTPA, které přispějí k založení skutečné evropské sítě.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů v EU Raluca Marian uvedla: „Nedávné přidělení finančních prostředků EU na bezpečná parkoviště pro nákladní vozidla nás sice těší, ale existuje významná příležitost k rozšíření této sítě v celé EU. Silniční doprava je páteří průmyslu EU. Přilákání a udržení kvalifikovaných řidičů má zásadní význam pro udržitelnost a efektivitu tohoto odvětví. Zajištění minimálních bezpečnostních a hygienických standardů na parkovištích má zásadní význam pro ochranu zdraví a pohody profesionálních řidičů, čímž se zlepší jejich pracovní podmínky a zvýší atraktivita této profese.“

Šance i pro menší investory

„Naléhavě vyzýváme členské státy, regionální a místní orgány, aby upřednostnily pracovní podmínky našich řidičů, stejně jako bezpečnost a ochranu nákladu. Jsme optimističtí a věříme, že příští komisař EU pro dopravu bude pokračovat v silné podpoře komisařky Văleanové a dále posílí naše úsilí o zlepšení těchto zásadních zařízení,“ dodala Raluca Marian.

Generální ředitel ESPORG Drik Penasse uvedl: „Vyzýváme Evropskou komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o spolufinancování SSTPA a také aby ve spolupráci s klíčovými zúčastněnými stranami v odvětví vypracovala střednědobou a dlouhodobou vizi. Toto úsilí by mělo být spojeno s úpravou pravidel způsobilosti, včetně propagačních a školicích programů, aby mohly z financování EU těžit všechny zúčastněné strany, zejména menší investoři, parkovací oblasti a zainteresované podniky silniční dopravy.“

(lan)

Ilustrační foto: Ředitelství silnic a dálnic

spinner