​EBRD pomůže Správě železnic při výběru koncesionáře stavby trati na letiště

​EBRD pomůže Správě železnic při výběru koncesionáře stavby trati na letiště

15.11. - Správa železnic pokročila v přípravě procesu financování modernizace a výstavby trati na Letiště Václava Havla formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, PPP). Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a ředitel pro region střední Evropy Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) Mark Davis včera podepsali dohodu o poskytování poradenských služeb. Na jejím základě zajistí EBRD transakčního poradce PPP projektu, který pro Správu železnic připraví podklady k veřejné zakázce na koncesionáře celé stavby.

Výstavba vybraných úseků mezi Masarykovým nádražím a Letištěm Václava Havla se předpokládá s využitím PPP. Koncesionář zajistí i následnou provozuschopnost trati.

Na základě studie proveditelnosti PPP spojení Praha – Letiště – Kladno Správa železnic zvažuje dvě základní varianty realizace. V rámci obou by koncesionář vybudoval či zrekonstruoval všechny úseky mezi stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Letiště Václava Havla, druhá varianta navíc zahrnuje i úsek do Kladna. Rozdíl je také v rozsahu provozuschopnosti a modelu údržby.

Náklady u první varianty dosahují 16,6 mld. Kč, u druhé pak 23,3 mld. Kč. Celková délka úseků činí téměř 40 kilometrů, s jejich modernizací se počítá v letech 2025 až 2029.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělen na víc než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 prošel rekonstrukcí Negrelliho viadukt. Loni začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec, letos v lednu ji následovala modernizace úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště.

Připravuje se tendr pro stavbu Praha-Ruzyně – Kladno, krátce před zahájením je pak modernizace Masarykova nádraží. Následovat by měly práce v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla a na novostavbě stanice přímo na letišti. Od roku 2026 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Na závěr přijde na řadu tzv. zaokruhování, které umožní přímé spojení letiště s Kladnem.

(lan)

Foto: SŽ

spinner