​Dostavba a provozování D4 formou PPP

​Dostavba a provozování D4 formou PPP

Ministerstvo dopravy vyzvalo účastníky soutěžního dialogu k podání nabídek na projekt stavby a provozu 32 kilometrů písecké dálnice D4 v režimu tzv. PPP (Public Private Partnership), tedy spojení soukromého a veřejného sektoru. Navazuje tak na čtyři kola soutěžního dialogu, která se uskutečnila mezi dubnem 2019 a lednem 2020. Dostavba dálnice má začít na přelomu letošního a příštího roku, předpokládá se, že bude zprovozněná do konce roku 2023.

„Jedná se v podstatě o dálnici na operativní leasing, kdy stát je vlastníkem dálnice, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby. Stejně jako pro dostavbu písecké D4 uvažujeme o využití PPP projektů i u dostavby středočeské D3 nebo dálnice D35 jako alternativní severní trasy spojující Čechy s Moravou a Slezskem,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Předložení nabídek očekává ministerstvo dopravy do konce května 2020 a následně bude kromě samotného hodnocení probíhat i schvalování vládou a poslaneckou sněmovnou. Uzavření koncesionářské smlouvy lze předpokládat na podzim roku 2020 tak, aby bylo možné zahájení přípravných prací na přelomu letošního a příštího roku. Probíhajícího zadávacího řízení se účastní firmy, které představují světovou špičku v oboru výstavby a provozování dálnic i dalších infrastrukturních projektů. Konkrétně jde o konsorcia DIVIa (společnosti Vinci, Meridiam a Eurovia), Via4 – jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie) a HO-ST – South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag).

„Tito účastníci splnili kvalifikaci v rámci prvního kola, kterého se mohl účastnit neomezený okruh potenciálních dodavatelů, a následně se účastnili všech jednání v rámci soutěžního dialogu, celkem se do kvalifikačního kola původně přihlásilo sedm uchazečů,“ doplnil koordinátor projektu Martin Janeček z ministerstva dopravy.

V rámci PPP projektu D4 se nejedná jen o dostavbu dálnice D4 v celé délce chybějících 32 kilometrů (včetně souvisejících objektů po trase), ale také o její financování ze zdrojů soukromého investora a o řádný provoz i údržbu dálnice po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy. Koncesionář tedy ponese po dobu 28 let riziko návratnosti vlastních vložených finančních prostředků. Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v České republice. Tyto poplatky budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Platby koncesionáři stát určí podle dosažené kvality provozování dálnice D4

a plnění dalších povinností. „Koncesionář tedy bude finančně sankcionován např. za každou uzavírku, která vznikne v důsledku nedodržení jeho povinností, sankce budou navíc zvýšené v případě uzavírek v dopravních špičkách,“ vysvětlil Martin Janeček.

Nabídková cena tedy v sobě bude zahrnovat nejen náklady na výstavbu dálnice a souvisejících objektů a technologií, ale také náklady na řádný provoz či riziko těchto srážek. Stát bude po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy vlastníkem dálnice, ale platit začne po otevření hotové dálnice a pouze v případě bezchybných služeb. Celý projekt bude nad rámec existujících projektů vybaven pokročilým systémem dálniční technologie, která umožní bezpečný provoz a řízení dopravy, pro stát pak kontrolu plnění povinností ze strany koncesionáře.

(pav)

Foto: MD  
spinner