Architektonická soutěž na terminál Roudnice nad Labem VRT je dokončena

Architektonická soutěž na terminál Roudnice nad Labem VRT je dokončena

21.3. - Terminál Roudnice nad Labem VRT představuje zcela novou éru cestování vlakem. Umožní například zkrácení jízdních dob mezi Roudnicí a hlavním městem na 19 minut. Správa železnic na jeho podobu a řešení vyhlásila architektonicko-urbanistickou soutěž. V rámci jejího zadání účastníci navrhli také údržbovou základnu, která poslouží k servisu celého úseku vysokorychlostní tratě.

V pořadí již druhý připravovaný terminál vysokorychlostní železnice vyroste u Roudnice nad Labem na úseku VRT Podřipsko mezi Prahou a Lovosicemi. Bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a místní hromadnou dopravou a zároveň jako bod systému parkovišť P+R pro dojíždění ze širokého okolí. Připravovaný terminál VRT využijí zejména obyvatelé jihovýchodní části Ústeckého a přilehlých oblastí Středočeského kraje. Nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a také pohodlné spojení s Ústím nad Labem, Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a mnoha dalšími městy u nás i v zahraničí. Umístění terminálu mimo městskou zástavbu nabídne dojíždějícím bezproblémové parkování. Dobrá dopravní dostupnost bude zajištěna i napojením lokální trati 096 Roudnice nad Labem – Straškov na terminál VRT.

Vítězný návrh terminálu má svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě systému VRT napojí na celoevropskou síť vysokorychlostní železnice. První místo získala společnost Rusina Frei.

Její návrh vychází z myšlenky, že vysokorychlostní železnice by měla do krajiny vstupovat udržitelným způsobem. Proto je trať lemována přírodním zeleným pásem s lesy, remízky a vsakovacími poldry.

Všechny nadzemní budovy terminálu jsou redukovány na nezbytné minimum. Odbavovací halu tvoří transparentní prostorová konstrukce nad kolejištěm, uplatňující se v dálkových pohledech jen málo. Údržbová základna je skryta za travnatým valem.

Povrchové parkoviště po obou stranách trati efektivně obsluhuje terminál. Stromy, zelené pásy a propustné povrchy pomáhají lépe začlenit parkoviště do krajiny. Dlouhodobá stání jsou umístěna v podzemním parkingu. Hromadná doprava a cyklotrasy jsou přivedeny k předprostoru na východní straně terminálu směrem k Roudnici.

Moderní konstrukce odbavovací haly, využívající současných technologií, je vyjádřením ducha vysokorychlostní železnice. Architektura haly, připomínající zdálky lehký most nebo pavilon v krajině, zblízka symbolizuje význam terminálu jako vstupní brány do krajiny Podřipska a Roudnicka.

Více podrobností o architektonické soutěži přináší web Správy železnic.

(pav)

Vizualizace: Správa železnic

spinner