AFRY CZ a Správa železnic projednávají s veřejností úsek VRT Vysočina I

AFRY CZ a Správa železnic projednávají s veřejností úsek VRT Vysočina I

17.5. - Setkání s veřejností k technickému návrhu plánované vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Velká Bíteš – Brno se konají na zhruba desítce míst v regionu. První veřejné setkání proběhlo na přelomu dubna a května v Říčanech u Brna, poslední se plánuje v Brně na konci června. Organizátorem je investor projektu Správa železnic, technické dotazy veřejnosti zodpovídá tým projektantů ze společnosti AFRY CZ. Ta připravuje návrh trati a mj. dokumentaci pro potřebná povolení.

Týmy VRT ze Správy železnic a AFRY CZ na výjezdech místním občanům představují celkový záměr a aktuální práce na technickém návrhu trati. Do něj již byly zapracovány také požadavky samospráv, které týmy sesbíraly při předchozích jednáních.

„Veřejná setkání s občany jsou součástí přípravy dokumentace pro územní řízení, kterou Správě železnic předáme příští měsíc,“ řekl manažer projektu za AFRY Jiří Pfeifer. „Dokumentace poskytne informace o konkrétním umístění stavby v lokalitě, o půdorysném a výškovém umístění stavby nebo vazbách na okolí stavby. Stanoví také koncepci napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a samozřejmě stanoví budoucí majetkoprávní vztahy pro výstavbu VRT,“ doplnil.

Lidé tak nyní mají možnost s odborníky pořešit konkrétní místa na návrhu trati, která je zajímají. „Pokud to je jen trochu právně a technicky možné, relevantním podnětům od občanů a samospráv se snažíme při projektování trati vycházet vstříc,“ vysvětlil hlavní inženýr projektu z AFRY Karol Dobosz.

„Jsme rádi, že jsou obce nakloněny společné diskuzi a spolupracují s námi na podobě trati a jejím začlenění do okolí. Ze zkušenosti už dnes víme, že takový dialog, který vedeme s místními obyvateli, přispívá k lepšímu návrhu i přijetí stavby,“ shrnuje náměstek ředitele pro oblast jih stavební správy VRT Marek Pinkava.

Interaktivní pomocník GIS portál

Významnou pomoc při projednávání návrhu představuje interaktivní geografický informační systém, tzv. GIS portál, který byl k úseku spuštěn v lednu. Jde o speciální mapovou aplikaci, která umožňuje prezentovat aktuální podobu projektu veřejnosti online a později i osobně na veřejných setkáních.

Aplikace zprostředkovává veřejnosti náhled do územních plánů a podrobného technického řešení vedení vysokorychlostní trati. Zároveň umožňuje ke konkrétním bodům na mapě připojit poznámku, námět či připomínku. „Ty projektový tým AFRY a Správy železnic analyzuje a vyhodnocuje, odpovídá na dotazy a podle relevantních podnětů pak projekt upravuje,“ doplnil Karol Dobosz.

AFRY CZ je vedoucím subjektem mezinárodního týmu, který získal zakázku Správy železnic na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby Vysokorychlostní tratě Vysočina I.

Součástí je technický návrh více než 30kilometrového úseku, žádost o vydání územního rozhodnutí, dokumentaci pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA včetně veškerých podkladů jako inženýrskogeologické, hydrologické a přírodovědné průzkumy i architektonické a urbanistické řešení železničních zastávek Osová Bítýška a Velká Bíteš.

V úseku na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje bude nová trať napojená na stávající železniční infrastrukturu sjezdem Velká Bíteš, na kterém bude i zastávka VRT.

„Díky sjezdu a zastávce u Velké Bíteše budou mít z trati prospěch nejenom cestující z Prahy do Brna, ale i ti místní z Vysočiny do Brna,“ uzavřel Lukáš Tittl, vedoucí oddělení veřejného prostoru Stavební správy VRT.

(pav)

Vizualizace: AFRY CZ - zastávka VRT ve Velké Bíteši

spinner