​SPEED LINE řídí dopravu a skladování za pomoci systémů OLTIS Group

​SPEED LINE řídí dopravu a skladování za pomoci systémů OLTIS Group

V polovině roku 2018 stála společnost SPEED LINE ze Slovenska před rozhodnutím výměny stávajícího informačního systému za nový flexibilnější, který by vyhovoval potřebám dynamicky se rozvíjející firmy. Jedním z požadavků bylo, aby systém splňoval specifické požadavky společnosti SPEED LINE a jejich zákazníků a bylo jej možno rozvíjet dle potřeb i v budoucnu.

Na základě vypsaného výběrového řízení byl zvolen informační systém LORI (Transport Management System) a LOGI (Warehouse Management System) od divize TSL společnosti OLTIS Group, která patří již 25 let k předním dodavatelům IT řešení pro oblast dopravy, spedice, logistiky a v poslední době i intermodálních terminálů. Předností zvoleného systému je zejména komplexnost řešení pokrývajících veškeré procesy v oblasti dopravy, spedice a logistiky, podporující systémovou integraci jak uvnitř společnosti, tak i se systé-
my partnerů. Elektronická výměna dat a poskytování on‑line informací o stavu objednávek musí být pro velké dopravní firmy samozřejmostí, kterou koncový zákazník očekává. Tato potřeba vzrostla ještě více s rychlým růstem e‑commerce zejména v posledních dvou letech.

Součástí dodávaného řešení byla také mobilní aplikace TABLOG pro řidiče. Aplikace umožňuje on‑line komunikaci řidiče s dispečerem a zadávání činností řidičem. Řidič na Smartphone dostává informace o jednotlivých přepravách s naplánovanou trasou, která se přenáší do navigace. U nakládek a vykládek vidí řidič parametry zásilky, které může kontrolovat a zadává zde změny stavu zásilky s možností pořizování fotodokumentace. Tyto informace se on‑line přenášejí do informačního systému LORI, kde s nimi dále pracuje dispečer. Po ukončení přepravy se následně automaticky vytvoří v systému LORI elektronický záznam jízdy. Aplikace umožňuje pořizovat také škodní události, nebo nehody.

Implementaci systému předcházelo zpracování cílového konceptu, který podrobně stanovil cílový rámec projektu. Díky projektovému řízení, zkušenostem dodavatele s implementací podobných projektů a vysokému nasazení pracovníků objednatele, proběhla realizace dle očekávání. Systém byl zprovozněn v rutinním provozu na podzim roku 2019. Úspěšné nasazení moderního systému umožňuje firmě SPEED LINE i nadále držet vysokou úroveň poskytovaných služeb a přizpůsobovat se změnám na trhu.

Firma OLTIS Group neustále rozvíjí své systémy na základě vývoje nových trendů a také požadavků od svých zákazníků.

Radomír Bača, obchodní manažer, OLTIS Group, a. s.

Foto: Speed Line

spinner