​SP ČR vítá pokrok v jednáních o certifikačním schématu kybernetické bezpečnosti pro cloudové služby

​SP ČR vítá pokrok v jednáních o certifikačním schématu kybernetické bezpečnosti pro cloudové služby

17.6. - Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s 26 partnery z evropského digitálního průmyslu vítá pokrok v jednání ohledně Evropského certifikačního schématu kybernetické bezpečnosti pro cloudové služby (EUCS) a vyzývá k jeho rychlému přijetí. Březnový návrh vnímáme jako nejlepší možnou verzi schématu za poslední tři roky diskuzí. EUCS má klíčovou roli při posilování kybernetické bezpečnosti, podpoře růstu digitálního podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti digitální ekonomiky v Evropě, uvedl SP ČR.

Důvody, proč SP ČR podporuje přijetí EUCS:

 • Volnost pohybu a digitální bezpečnost: EUCS má podporovat volný pohyb cloudových služeb v Evropě, pomáhat podnikům prosperovat a přispívat k digitálním a bezpečnostním cílům EU.
 • Jednotné bezpečnostní standardy: EUCS představuje harmonizovaný rámec pro certifikaci bezpečnosti cloudových služeb, zajišťuje dodržování standardů EU a zjednodušuje jejich dodržování.
 • Podpora konkurenceschopnosti a inovací: Schéma zvyšuje přístup k bezpečným cloudovým technologiím, podporuje cíle EU v oblasti digitální ekonomiky a posiluje konkurenční výhodu evropských podniků.
 • Zástupci 26 evropských průmyslových skupin, včetně amerických obchodních komor v EU, dále zdůrazňují, že EUCS by neměl diskriminovat velké technologické společnosti jako Amazon, Google a Microsoft, ale podpořit konkurenční prostředí a inovace.

  Inkluzivní a nediskriminační přístup je klíčový pro podporu inovací a konkurenceschopnosti na digitálním trhu. Odstranění některých kontroverzních požadavků ve schématu vnímáme jako krok správným směrem, který podporuje vyvážený přístup k bezpečnosti a obchodním vztahům.

  Jak uvádí i nedávná zpráva profesora Enrica Letty, přechod k digitální společnosti a posílení kybernetické bezpečnosti EU jsou klíčové strategické směry pro fungující jednotný trh. EUCS založené na standardizovaných technických požadavcích a nediskriminačních principech je důležitým krokem k naplnění těchto ambicí, uvedl SP ČR ve svém komentáři. Celý komentář a znění společného prohlášení k EUCS najdete zde: https://www.spcr.cz/news/19-evropska-unie/16817-eucs-klicovy-prvek-pro-posileni-kyberneticke-bezpecnosti-eu.

  (lan)

  Foto: Pixabay

  spinner