Sdružení ČESMAD Bohemia je garantem a zprostředkovatelem řešení e-CMR

Sdružení ČESMAD Bohemia je garantem a zprostředkovatelem řešení e-CMR

Sdružení ČESMAD BOHEMIA působí v České republice rovněž jako garant a zprostředkovatel řešení e-CMR, a to prostřednictvím platformy vyvinuté společností TransFollow, která výrazně usnadňuje dopravcům práci s nákladními listy.

Elektronický nákladní list, tzv. e-CMR, je jedním z příkladů transformace odvětví silniční nákladní dopravy na podnikání v novém tisíciletí s pomocí nového digitálního standardu. Optimalizuje vnitřní firemní procesy a zlepšuje komunikaci v celém logistickém řetězci. Pro usnadnění práce v této oblasti nabízí Sdružení ČESMAD Bohemia dopravním firmám možnost tento systém integrovat i do stávajících softwarových řešení.

Jednotný digitální nákladní list

V logistice se vše točí kolem efektivnosti. Pomocí platformy TransFollow mohou dopravci, poskytovatelé logistických služeb a příjemci vyplňovat, vyměňovat a podepisovat jeden standardizovaný nákladní list. Toto bezpečné digitální řešení nabízí právní jistotu: elektronický nákladní list e-CMR je stejně spolehlivý jako dodávka s papírovým dokladem.

Nezávislá výměna informací

Dlouhá léta bylo plánování a provádění přepravních operací řízeno a ovládáno ICT systémy, jako jsou TMS, ERP a cloudová řešení pro automatizaci a sledování přepravy. Palubní zařízení a aplikace ve smartphonu nyní umožňují sledovat všechny podrobnosti přepravní operace; platforma TransFollow byla vyvinuta jako řešení nezávislé výměny mezi těmito systémy.

Vyšší efektivita

Dalším přínosem je, že standardní připojení k platformě TransFollow obohatí softwarové řešení firem externími daty, jako jsou například operace zobrazování a podepisování nákladních listů v čase. K dispozici je tak jednoduché řešení, které podporuje klíčové obchodní činnosti. Efektivnost v přepravním řetězci lze zvýšit i automatickou aktualizací a výměnou informací s vnitropodnikovým a palubním softwarem a systémy.

Spojení s TransFollow

ERP, TMS, WMS, FMS nebo jiné zákaznické či vnitropodnikové softwarové řešení lze snadno spojit s prostředím TransFollow pomocí připojení API, které zprostředkovává Sdružení ČESMAD Bohemia. Více informací je uvedeno na stránkách sdružení v dokumentaci TransFollow (TFSpecs). Tato dokumentace obsahuje rozsáhlý anglický popis připojení API.

Uživatelské kredity

Zákazníci dopravních firem používají nákladní list e-CMR ze svého vlastního prostředí. Uživatelé TransFollow si kupují kredity pro vydání nákladního listu e-CMR. Tyto kredity jsou dostupné u místního distributora a u dodavatelů softwaru pomocí integrace. Po provedení integrace s platformou TransFollow může dopravce nabízet tuto doplňkovou službu svým uživatelům.

(lan)

Foo: Krone

spinner