Dopravní telematika

Projekt RODOS využije ostravský superpočítač pro dopravu

Projekt RODOS využije ostravský superpočítač pro dopravu

Česká dopravní infrastruktura čelí náporu mobility osob a zboží, ale nejen z důvodu omezených finančních zdrojů nelze její kapacitu snadno a rychle rozšiřovat. Pomoci by mohly nové způsoby, jak dopravu účinně monitorovat, modelovat, řídit a zpoplatnit. Tak náročný úkol je ovšem nutné řešit nejmodernějšími postupy s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s potřebami českého hospodářství. Významnou roli by v něm měl sehrát nový projekt Centra pro ROzvoj DOpravních Systémů – RODOS, který na sebe upozornil během říjnového světového kongresu ITS ve Vídni (viz DN 47/12).

Podobně jako oblíbená turistická destinace v Egejském moři usiluje také český RODOS o dosažení pozice atraktivního a navštěvovaného evropského „ostrova“ – ovšem v oblasti znalostí a know-how ve využití nejnovějších poznatků z dopravní telematiky a supercomputingu v dopravě a přepravě. Využije přitom obrovskou kapacitu nového ostravského superpočítače budovaného v rámci projektu IT4Innovations. „Myšlenka překonat vzájemné konkurenční vztahy a propojit to nejlepší, co mohou v oblasti dopravní telematiky nabídnout česká akademická obec a průmysl, začít pracovat systematicky a s dlouhodobým závazkem, zrála delší dobu,“ přiblížil začátky projektu RODOS Roman Srp ze Sdružení pro dopravní telematiku, které jej podporuje.

Konečné rozhodnutí ohledně projektu však padlo až v souvislosti s programem Centra kompetence Technologické agentury České republiky. Výsledkem společného úsilí řady českých subjektů pod vedením ostravské VŠB-TÚ je šestiletý projekt s rozpočtem přes 200 milionů Kč, v jehož rámci poskytne Technologická agentura 70 procent nákladů. Zbylých 30 procent nákladů vloží řešitelé projektu z vlastních zdrojů.

Dlouhodobý přínos

RODOS vytvářejí instituce a firmy z celé České republiky. Vedle ostravské univerzity VŠB-TÚ jsou partnery projektu také Centrum dopravního výzkumu, ČVUT v Praze, VUT v Brně, CAMEA, CE-Traffic, skupina ELTODO, Kapsch Telematic Ser-vices a KVADOS. Špičkový výkon ostravského superpočítače budovaného v rámci centra excelence IT4Innovations vyhoví i nejnáročnějším úlohám a aplikacím, které se RODOS zavázal realizovat. Mezi pracovní balíčky projektu patří vznik komplexní národní databáze mobility osob a zboží, dynamického modelu, nových přístupů pro řízení dopravy a financování dopravní infrastruktury a metod pro optimalizaci multimodální mobility.

Předpokládá se, že výstupy a služby RODOSu ocení především státní a veřejné instituce zodpovědné za rozvoj a provoz dopravní infrastruktury, správci komunikací a uživatelé dopravní infrastruktury v České republice i v zahraničí. „Hlavní je, že všechny přínosy získáme natrvalo. RODOS není účelovým grantovým projektem, nezmizí po vyčerpání dotací a po jeho skončení zůstanou dosažené výstupy využitelné, zakotvené v praktickém životě všedních dnů,“ uvedl koordinátor centra RODOS Martin Hájek z ostravské univerzity.

(red)

RODOS, centrum kompetence

VŠB-TU v Ostravě, ČVUT v Praze, CDV a další české subjekty jsou členy řešitelského konsorcia šestiletého VaV projektu RODOS – centrum kompetence pro modelování, monitorování a řízení dopravy. Projekt využije tzv. ostravský superpočítač (program IT4Innovations), který zajistí potřebný výpočetní výkon a ukládání obrovského množství dat. Výstupem RODOSu budou konkrétní nástroje, které umožní vytvářet lepší dopravní modely a účinněji a přesněji řídit situaci na silnicích podle aktuálních podmínek. Ambiciózní a v evropském kontextu průkopnický projekt spojuje akademickou, veřejnosprávní a soukromou sféru. Projekt významnou částí spolufinancuje Technologická agentura České republiky.

spinner