DN č. 26 - Vánoční příloha, přání zákazníkům, vychází 20.12., uzávěrka již 29.11.! 

Dopravní telematika

Projekt RODOS využije ostravský superpočítač pro dopravu

Projekt RODOS využije ostravský superpočítač pro dopravu

Česká dopravní infrastruktura čelí náporu mobility osob a zboží, ale nejen z důvodu omezených finančních zdrojů nelze její kapacitu snadno a rychle rozšiřovat. Pomoci by mohly nové způsoby, jak dopravu účinně monitorovat, modelovat, řídit a zpoplatnit. Tak náročný úkol je ovšem nutné řešit nejmodernějšími postupy s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s potřebami českého hospodářství. Významnou roli by v něm měl sehrát nový projekt Centra pro ROzvoj DOpravních Systémů – RODOS, který na sebe upozornil během říjnového světového kongresu ITS ve Vídni (viz DN 47/12).

Podobně jako oblíbená turistická destinace v Egejském moři usiluje také český RODOS o dosažení pozice atraktivního a navštěvovaného evropského „ostrova“ – ovšem v oblasti znalostí a know-how ve využití nejnovějších poznatků z dopravní telematiky a supercomputingu v dopravě a přepravě. Využije přitom obrovskou kapacitu nového ostravského superpočítače budovaného v rámci projektu IT4Innovations. „Myšlenka překonat vzájemné konkurenční vztahy a propojit to nejlepší, co mohou v oblasti dopravní telematiky nabídnout česká akademická obec a průmysl, začít pracovat systematicky a s dlouhodobým závazkem, zrála delší dobu,“ přiblížil začátky projektu RODOS Roman Srp ze Sdružení pro dopravní telematiku, které jej podporuje.

Konečné rozhodnutí ohledně projektu však padlo až v souvislosti s programem Centra kompetence Technologické agentury České republiky. Výsledkem společného úsilí řady českých subjektů pod vedením ostravské VŠB-TÚ je šestiletý projekt s rozpočtem přes 200 milionů Kč, v jehož rámci poskytne Technologická agentura 70 procent nákladů. Zbylých 30 procent nákladů vloží řešitelé projektu z vlastních zdrojů.

Dlouhodobý přínos

RODOS vytvářejí instituce a firmy z celé České republiky. Vedle ostravské univerzity VŠB-TÚ jsou partnery projektu také Centrum dopravního výzkumu, ČVUT v Praze, VUT v Brně, CAMEA, CE-Traffic, skupina ELTODO, Kapsch Telematic Ser-vices a KVADOS. Špičkový výkon ostravského superpočítače budovaného v rámci centra excelence IT4Innovations vyhoví i nejnáročnějším úlohám a aplikacím, které se RODOS zavázal realizovat. Mezi pracovní balíčky projektu patří vznik komplexní národní databáze mobility osob a zboží, dynamického modelu, nových přístupů pro řízení dopravy a financování dopravní infrastruktury a metod pro optimalizaci multimodální mobility.

Předpokládá se, že výstupy a služby RODOSu ocení především státní a veřejné instituce zodpovědné za rozvoj a provoz dopravní infrastruktury, správci komunikací a uživatelé dopravní infrastruktury v České republice i v zahraničí. „Hlavní je, že všechny přínosy získáme natrvalo. RODOS není účelovým grantovým projektem, nezmizí po vyčerpání dotací a po jeho skončení zůstanou dosažené výstupy využitelné, zakotvené v praktickém životě všedních dnů,“ uvedl koordinátor centra RODOS Martin Hájek z ostravské univerzity.

(red)

RODOS, centrum kompetence

VŠB-TU v Ostravě, ČVUT v Praze, CDV a další české subjekty jsou členy řešitelského konsorcia šestiletého VaV projektu RODOS – centrum kompetence pro modelování, monitorování a řízení dopravy. Projekt využije tzv. ostravský superpočítač (program IT4Innovations), který zajistí potřebný výpočetní výkon a ukládání obrovského množství dat. Výstupem RODOSu budou konkrétní nástroje, které umožní vytvářet lepší dopravní modely a účinněji a přesněji řídit situaci na silnicích podle aktuálních podmínek. Ambiciózní a v evropském kontextu průkopnický projekt spojuje akademickou, veřejnosprávní a soukromou sféru. Projekt významnou částí spolufinancuje Technologická agentura České republiky.

spinner