DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

​Plán chytré dopravy počítá s online informacemi o kolonách

​Plán chytré dopravy počítá s online informacemi o kolonách

Ministerstvo dopravy minulý týden informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury. Plán chytré dopravy počítá s online informacemi o kolonách či detekcí závad na železnici. Investiční projekty se dají rozdělit do čtyř hlavních skupin: silniční doprava, železniční doprava, vnitrozemská vodní doprava a průřezové projekty, které jsou zaměřeny zejména na výměnu a poskytování dat a dopravních informací a na systémy řízení.

Projekt inteligentní silnice

Projekty z oblasti silniční dopravy se zaměřují zejména na to, aby řidiči byli lépe informovaní o aktuální situaci na silnici a mohli se tak snadněji vyhnout rizikovým situacím v kolonách při uzavírkách či nehodách. Na české silnice by tak měla být především instalována čidla a kamery na on-line sledování počasí nebo hustoty provozu. Ve strategických místech dále dojde k umístění kamerových systémů sledujících průjezd vozidel a z naměřených dat bude následně vypočítávána doba průjezdu danými úseky, z čehož inteligentní systém vyhodnotí možný vznik dopravní zácpy. Na dálnicích budou také instalovány proměnné digitální značky informující právě o aktuálním provozu.

Ostravské Národní dopravní informační centrum by zároveň mělo být začleněno do celoevropské sítě těchto center. Díky tomu bude schopné nabízet řidičům na českých silnicích informace o důležitých událostech na evropských hlavních silničních tazích, zahraniční řidiči naopak budou s předstihem informováni o dopravní situaci v České republice. V případě mimořádných dopravních situací na mezinárodních tazích si budou národní centra vzájemně vyměňovat informace, aby mohlo dojít k případnému odklonu dopravy například již v zahraničí a vozidla tak nebyla přiváděna do nebezpečného místa.

Digitální železnice

Železniční projekty se zaměřují například na služby poskytované cestujícím. Těm se do budoucna zlepší odbavení při cestování díky digitalizaci přepravních dokumentů. Zároveň díky využívání družicových systémů bude možné přesně určit aktuální polohu vlaku na dráze, což přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti železničního provozu. Mezi již realizované projekty na železnici patří například diagnostika závad prováděná za jízdy vlaku. Na železniční síti bylo zprovozněno přes 60 stanovišť, která zajišťují telematickou kontrolu vozidel na koridorových tratích a v případě závady podají hlášení o zjištěné závadě.

Vylepšení se dočkají také zabezpečovací zařízení na kolejích, nově vzniknou čidla na přejezdech, která předcházejí nehodám vlaků s auty. Jiný typ čidel zase bude umět včas varovat například před krádeží kabelů.

Plovoucí vozidla na dálnicích

Mezi další projekty, které by měly přispět zejména k lepšímu poskytování dopravních informací, patří například využití tzv. plovoucích vozidel. Ta budou monitorovat aktuální dopravní situaci v terénu a tyto informace budou poskytovat projíždějícím řidičům v reálném čase. První takové vozidlo bude nasazeno letos na dálnici D1, kde se bude pohybovat vždy na konci kolony, aby varovalo řidiče. Pilotně tento projekt odstartuje na úseku modernizace č. 22 u Velké Bíteše.

Tomáš Johánek

spinner