Křižovatky na průtahu Vysokým Mýtem řídí inteligentní systém s videodetektory

Křižovatky na průtahu Vysokým Mýtem řídí inteligentní systém s videodetektory

30.8. - Opravy vozovky a instalace technologií inteligentního světelného signalizačního zařízení s videodetektory sledujícími hustotu dopravy na dopravním tahu Vysokým Mýtem, zajistily propojení soustavy tří křižovatek a dvou přechodů pro chodce s cílem vytvořit koordinovaný průjezd - takzvané zelené vlny. Občanům města by se mělo dopravně ulehčit tím, že jim je nabídnuto více bezpečných alternativ pro průjezd vozidel přes hlavní komunikaci.

„Stavba byla specifická především svým rozsahem a umístěním na hlavním dopravním tahu s intenzitou vozidel okolo 22 000 denně. Nově jsou instalována světelná signalizační zařízení (semafory) na dvou průsečných křižovatkách a jednom přechodu pro chodce, spolu s kompletní obnovou jedné stávající světelně řízené křižovatky a přechodu pro chodce,“uvedl Robert Janko, projektový manažer společnosti AŽD Praha, která tento inteligentní systém na křižovatky instalovala. Dále dodal, že sloupy světelného signalizačního zařízení jsou připraveny pro plánované osazení restriktivních technologií, jako jsou měření okamžité rychlosti a detekce jízdy na červenou.

V souvislosti s obnovou a instalací nových technologií bylo na křižovatkách i částečně vyměněno veřejné osvětlení a ke zvýraznění všech přechodů pro chodce pomocí bezpečnostního přisvětlení. Součástí zakázky byla také rekonstrukce povrchů silnice, chodníků a obrub. „Hlavním smyslem úprav silnice I/35 na průtahu Vysokým Mýtem bylo zvýšení bezpečnosti místních obyvatel. Úpravy, které zde proběhly, směřují k tomu, aby lidé dokázali bezpečně překonat bariéru, kterou silnice ve městě vytváří,“ vysvětlil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

(mna)

spinner