DN č. 13 - Silniční nákladní doprava, Autobusová doprava, vychází 21.6., uzávěrka již 31.5.! 

„Jednání o digitálním tachografu skončilo fiaskem“

IRU

Rada ministrů dopravy Evropské unie se na svém zasedání 27. června nedokázala shodnout na posunutí termínu povinného zavedení digitálního tachografu v silniční nákladní dopravě z 5. srpna 2005 na 1. ledna 2006, jak se vzhledem k přetrvávajícím zmatkům všeobecně předpokládalo. Místo toho ministři poskytli jednotlivým členským zemím EU možnost odsunout termín podle individuálního uvážení. Výsledkem je tak podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nejistota a „několikarychlostní jízdní řád“ zavádění moderních digitálních zapisovačů. „Evropská unie nedokázala nalézt společné stanovisko a znovu ponechala jednotlivým členům prostor pro odklad. Pro dopravce se prodlužuje období nejistoty, dokdy bude nutné provést nemalé investice do nákupu nových vozidel,“ uvedla IRU ve svém prohlášení z počátku srpna. Unie hodlá požádat Velkou Británii jako zemi předsedající Evropské unii, aby se zasadila o svolání mimořádného zasedání Rady ministrů dopravy EU, na němž by se dospělo k jednoznačnému, společnému, a především reálně proveditelnému termínu pro celou EU. Podle tajemníka IRU pro sociální záležitosti Damiana Viccarse vyvolává dosavadní neschopnost orgánů EU dohodnout se na společném postupu v otázce digitálního tachografu obrovský zmatek. „Digitální tachograf představuje důležitý pří-spěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Diskuse je však stále chaotická a nevede k nalezení společného termínu. Vlády Belgie a Francie požadují digitální tachografy v nových vozidlech v původním termínu od 5. srpna, zatímco devět členských zemí oficiálně stanovilo povinnost nové výbavy od 1. ledna 2006. Dalších šest států uvažuje o podobném opatření. Švédsko chce zavést digitální tachografy od 1. února příštího roku, zatímco Německo a Velká Británie žádné datum ne-uvedly. Stanoviska ostatních pěti členských zemí EU jsou nejasná,“ řekl Damian Viccars. IRU se dlouhodobě zasazuje za stanovení jasného a realistického termínu povinného zavedení digitálních tachografů pro celý trh Evropské unie. Datum podle ní musí být stanoveno tak, aby byly dokončeny všechny nezbytné administrativní a legislativní kroky a aby měl dopravní sektor dostatek času na instalaci nových záznamových zařízení do vozidel – především musí fungovat dodávky tachografů a náhradních dílů a být zaškolený personál servisů pověřených montáží. „Již dříve bylo jasné, že 5. srpen nebude dodržen, značné pochybnosti panují i kolem nejvíce diskutovaného nového data, 1. ledna příštího roku,“ tvrdí zástupci IRU, která v této souvislosti kritizovala Evropskou komisi i Radu ministrů dopravy EU za soustavné přehlížení stavu připraveno-sti jednotlivých členských zemí k zavedení digitálního tachografu. „Obě evropské instituce při svém jednání navíc ignorovaly stanovisko Evropského parlamentu, který dospěl k názoru, že nejlepším řešením by mohlo být posunutí termínu o rok, tedy na 5. srpna 2006,“ uzavřela IRU své srpnové prohlášení. N

Harmonogram zavádění digitálního tachografu v členských zemích EU (stav k 2. srpnu 2005) Země Termín, kdy musí být autobusya nákladní vozidla vybaveny digitálními tachografy Belgie 5. srpna 2005 Česká republika 1. ledna 2006 (neoficiálně) Dánsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Estonsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Finsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Francie 5. srpna 2005 (oficiálně) Irsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Itálie 1. ledna 2006 (neoficiálně) Kypr stanovisko neznámé Litva 1. ledna 2006 (oficiálně) Lotyšsko stanovisko neznámé Lucembursko 1. ledna 2006 (neoficiálně) Malta 1. ledna 2006 (oficiálně) Maďarsko stanovisko neznámé Německo termín neuveden, nevyžaduje od 5. srpna 2005 (oficiálně) Nizozemsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Polsko 1. ledna 2006 (neoficiálně) Portugalsko 1. ledna 2006 (neoficiálně) Rakousko 1. ledna 2006 (oficiálně) Řecko stanovisko neznámé Slovensko stanovisko neznámé Slovinsko 1. ledna 2006 (neoficiálně) Španělsko 1. ledna 2006 (oficiálně) Švédsko 1. února 2006 (oficiálně) Velká Británie termín neuveden, nevyžaduje od 5. srpna 2005 (oficiálně) Zdroj: IRU

spinner